Χρειάζεται καύσιμα η αντίδραση στο ΧΑ

Χρειάζεται θετικές ειδήσεις για να συντηρηθεί η άνοδος. Προβληματίζουν επιτόκια, ομόλογα, πληθωρισμός και πετρέλαιο. Κλειδί η Εθνική και η συμπεριφορά μετοχών-εταιρειών με επιχειρηματική δραστηριότητα-κινητικότητα.
Keywords
Τυχαία Θέματα