Το κυκλοκόνιο ξεφεύγει με την υγρασία

Προληπτικός ψεκασμός και καλός αερισμός και φωτισμός του φυλλώματος των ελαιοδένδρων δρουν ανασταλτικά στον κίνδυνο προσβολής από κυκλοκόνιο, που μπορεί να προκαλέσει πολύ σημαντική μεγάλη μείωση στον όγκο παραγωγής των ελαιοδέντρων.
Keywords
Τυχαία Θέματα