Προφορικές εντολές

Μπερδεψούρα µεγάλη µε τις άδειες χρήσης νερού και το πρόγραµµα της Νιτρορύπανσης έφερε τα πάνω κάτω αυτή την εβδοµάδα. Καταρχήν πήγαν τις πληρωµές Παρασκευή.
Τυχαία Θέματα