Τροποποίηση απόφασης για την απόσταξη κρίσης μέχρι 29/9 οι αιτήσεις πληρωμής

Στο Εθνικό Τυπογραφείο για να πάρει αριθμό ΦΕΚ βρίσκεται η τέταρτη τροποποιητική απόφαση της ΚΥΑ 1723/179088/3.7.2020 που αφορά τον καθορισμό των λεπτομερειών εφαρμογής του μέτρου της απόσταξης οίνου σε περίπτωση κρίσης.
Keywords
Τυχαία Θέματα