Συμπληρωματικά μέτρα για τις μεθόδους αναγνώρισης ιπποειδών

Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται με την επιφύλαξη της απόφασης 96/78/ΕΚ και έχοντας υπόψη την απόφαση 2009/156 ΕΚ.
Τυχαία Θέματα
Συμπληρωματικά,sybliromatika