ΥΠΕΣ-Πολυνομοσχέδιο: Διευκρινιστική εγκύκλιος για τα εργασιακά των υπαλλήλων ΟΤΑ

Από το Υπουργείο Εσωτερικών δημοσιεύτηκε διευκρινιστική εγκύκλιος για την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4483/2017 «Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Δημοτικών επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (∆.Ε.Υ.Α.) – Ρυθμίσεις σχετικές µε την οργάνωση, τη λειτουργία, τα οικονομικά και το προσωπικό των ΟΤΑ – Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Εδαφικής Συνεργασίας – Μητρώο Πολιτών και άλλες διατάξεις».

Ειδικότερα στην εγκύκλιο διευκρινίζονται εργασιακά θέματα υπαλλήλων Δήμων,

Περιφερειών και Νομικών Προσώπων αυτών, σχετικά με γονεϊκές άδειες, ΜΑΠ, επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, δημοτικών αστυνομικών με μετάταξη / απόσπαση υπαλλήλων κατά παρέκκλιση της διετίας, δυνατότητα επέκτασης ωραρίου, θέματα προσωπικού για εκτέλεση έργων µε αυτεπιστασία, σύνθεση πειθαρχικών συμβουλίων Δήμων.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

The post ΥΠΕΣ-Πολυνομοσχέδιο: Διευκρινιστική εγκύκλιος για τα εργασιακά των υπαλλήλων ΟΤΑ appeared first on Aftodioikisi.gr.

Keywords
Αναζητήσεις
υπουργειο εσωτερικων για εργασιακα θεματα
Τυχαία Θέματα