Νοσοκομείο «Γ.Γεννηματάς»: Προσλήψεις 33 ατόμων σε υπηρεσίες καθαριότητας και εστίασης

Το Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ», που εδρεύει στην Αθήνα της Περιφέρειας Αττικής, για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών περιστάσεων για τις ανάγκες καθαριότητας και εστίασής του, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, διάρκειας έως και 31-12-2018, συνολικά τριάντα τριών (33) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

29ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας, Γ.Ν.Α. «ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ», ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

4ΥΕ Προσωπικού Εστίασης, Γ.Ν.Α.

«ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ», ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν για τις θέσεις Προσωπικού Εστίασης θα υποβληθούν υποχρεωτικά στις απαραίτητες Ιατρικές εξετάσεις προκειμένου να προσκομίσουν Πιστοποιητικό Υγείας σε ισχύ, σύμφωνα με την υγειονομική διάταξη υπ’ αριθμ.Υ1γ/Γ.Π.οικ.35797/4-4-2012 (ΦΕΚ 1199/τ.Β΄/11-4-2012) του Υπουργείου Υγείας, όπως κάθε φορά ισχύει και την υπ’ αριθμ. Υ1γ/Γ.Π.οικ.96967/8-10-2012 (ΦΕΚ 2718/τ.Β΄/8-10-2012) απόφαση του Υπουργείου Υγείας.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.7 και να την υποβάλουν, με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ», Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, Λ. Μεσογείων 154, Τ.Κ. 115 27, Αθήνα Αττικής, (υπόψη κου Ν. Ερημίτη).

Πληροφορίες στο τηλ.: 213 2032168.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 13-06-2018 έως και 22-06-2018

The post Νοσοκομείο «Γ.Γεννηματάς»: Προσλήψεις 33 ατόμων σε υπηρεσίες καθαριότητας και εστίασης appeared first on Aftodioikisi.gr.

Keywords
Αναζητήσεις
νικος ερημιτης γεννηματας
Τυχαία Θέματα