ΑΣΕΠ: Έρχεται η 1Ε/2008 Προκήρυξη για προσλήψεις στο ΕΚΔΔΑ (πίνακας θέσεων)

Στο Εθνικό Τυπογραφείο απεστάλη για δημοσίευση η 1Ε/2018 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση τεσσάρων (4) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας τριών (3) ετών που μπορεί να ανανεώνεται.

Οι θέσεις ανά κλάδο/ειδικότητα της ως άνω Προκήρυξης έχουν καταχωριστεί στο παρακάτω συνοδευτικό αρχείο

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ

The post ΑΣΕΠ: Έρχεται η 1Ε/2008 Προκήρυξη για προσλήψεις στο ΕΚΔΔΑ (πίνακας θέσεων) appeared first on Aftodioikisi.gr.

Keywords
Τυχαία Θέματα