Η πλατφόρμα e-ΥΜΣ διαθέσιμη και για τη σύσταση Ε.Π.Ε.

Η πλατφόρμα e-ΥΜΣ διαθέσιμη και για τη σύσταση Ε.Π.Ε. 13 Μάρτιος 2019 Εικόνα στην Αγορά Επιχειρήσεις

Η πλατφόρμα της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας μιας Στάσης (e-ΥΜΣ), η οποία τέθηκε σε λειτουργία στις 22 Ιουλίου 2018, είναι, πλέον, διαθέσιμη από τη Δευτέρα 04 Μαρτίου 2019 και για τη σύσταση Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.).

Keywords
Τυχαία Θέματα