Η ΕΕ ερευνά Amadeus και Sabre για πρακτικές αθέμιτου ανταγωνισμού

Η ΕΕ ερευνά Amadeus και Sabre για πρακτικές αθέμιτου ανταγωνισμού 27 Νοεμβρίου 2018 Διεθνή Νέα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε επίσημη έρευνα για να αξιολογήσει εάν οι συμφωνίες μεταξύ των παρόχων υπηρεσιών κρατήσεων Amadeus και Saber αφενός, και αεροπορικών εταιρειών και ταξιδιωτικών πρακτόρων αφετέρου, ενδέχεται να περιορίζουν τον ανταγωνισμό κατά παράβαση των αντιμονοπωλιακών κανόνων της ΕΕ

Keywords
Τυχαία Θέματα