Εζα: Νέο business plan με στόχο την ανάκαμψη- Βελτιωμένη κερδοφορία το 2023

Το πλάνου που δεν «βγήκε» και οδήγησε σε ζημιές 5,7 εκατ. το 2022 και η στήριξη από τους μετόχους με ΑΜΚ ύψους 3,5 εκατ. ευρώ την τρέχουσα χρονιά

Νέο επιχειρηματικό σχέδιο με διαφορετική στόχευση και προτεραιότητες έχουν αποφασίσει να εφαρμόσουν οι μέτοχοι της Ελληνικής Ζυθοποιίας Αταλάντης (Έζα), προκειμένου να οδηγήσουν την εταιρεία ξανά σε πορεία ανάπτυξης.

Οι πυλώνες του νέου σχεδίου

Το νέο επιχειρηματικό σχέδιο δίνει έμφαση στο ισχυρό πρόγραμμα ταμειακών ροών και στην μείωση του

καθαρού δανεισμού της εταιρείας, μέσω της επικέντρωσης στην ισχυρή κερδοφορία: α) με αύξηση στις τιμές πώλησης των προϊόντων έτσι ώστε να ενσωματώσουν τις μεταβολές του κόστους παραγωγής, β) μεταβολή του μείγματος πωλήσεων σε όφελος συσκευασιών (pack types) και μαρκών με υψηλότερη συγκριτική κερδοφορία και γ) και μείωση των κεφαλαιακών δαπανών.

Βελτιωμένη κερδοφορία το 2023

Αξίζει να σημειωθεί πως το 2023 και συγκεκριμένα μέχρι τον Σεπτέμβριο, η εταιρεία εμφανίζει βελτιωμένη κερδοφορία η οποία υπερβαίνει το ποσό των € 3 εκ. σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2022 και αναμένεται να βελτιωθεί περαιτέρω κατά το τελευταίο τρίμηνο του έτους, πιστοποιώντας, όπως σημειώνεται κατ’ αυτόν τον τρόπο την ορθή εφαρμογή της νέας στρατηγικής.

Στήριξη από τους μετόχους- ΑΜΚ 3,5 εκατ. ευρω

Ακόμη αναφοράς χρήζει το γεγονός πως οι βασικοί μέτοχοι της εταιρείας έχουν επιβεβαιώσει την πρόθεση τους να στηρίξουν τον νέο στρατηγικό σχεδιασμό με τους απαραίτητούς πόρους. Μάλιστα, εντός του 2023 προχώρησαν σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου σε μετρητά ποσού € 3,5 εκ. έτσι ώστε να υλοποιηθεί η νέα στρατηγική και παρείχαν την γραπτή τους διαβεβαίωση (Letter of Support) προς την Διοίκηση της Εταιρείας αναφορικά με την χρηματοοικονομική τους υποστήριξη για τους επόμενους 12 μήνες από την ημερομηνία έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων, δηλώνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο εμπράκτως την δέσμευση τους στην εταιρεία.

Σε αυτό το πλαίσιο, μάλιστα, η Διοίκηση της Εταιρείας στα πλαίσια της νέας στρατηγικής και του νέου επιχειρηματικού σχεδίου ήρθε σε διαπραγμάτευση με την Τράπεζα εκπρόσωπο των Ομολογιούχων του Ομολογιακού της Δανείου και την 15 Σεπτεμβρίου 2023 υπεγράφη πρόσθετη πράξη τροποποίησης του ομολογιακού Δανείου σύμφωνα με τη οποία:

Τροποποιήθηκαν οι όροι αποπληρωμής κεφαλαίου για τα επόμενα 2 έτη 2023-2025 με σημαντική μείωση των σχετικών ποσών καταβολής κατά 75% και ωφέλεια €2,7 εκατ. στις ταμειακές ροές της Εταιρείας Το περιθώριο EURIBOR καθίσταται σταθερό κατά 2.9% το επόμενο 1 έτος Τροποποιήθηκε ο χρηματοοικονομικός δείκτης Συνολικός Δανεισμός (μείον διαθέσιμα)/EBIDTA.

Το πλάνο που δεν «βγήκε» και οι ζημιές των 5,7 εκα. ευρώ

Σημειώνεται πως η εταιρεία βάσει του πλάνου που καταρτίστηκε το 2019 στόχευε στην αύξηση της αξίας της επιχείρησης μέσω αύξησης των μεριδίων όγκου στην αγορά μπύρας. Η έλευση της πανδημίας το 2020 οδήγησε σε σημαντική καθυστέρηση στην υλοποίηση της στρατηγικής καθώς η αγορά μπύρας μειώθηκε κατά 25% (2020) λόγω των συνεπειών του COVID 19. Σε δεύτερο χρόνο, η σημαντική αύξηση του πληθωρισμού οδήγησε σε αύξηση του κόστους παραγωγής κατά 60% η οποία όμως δεν οδήγησε σε αύξηση των τιμών πώλησης της ΕΖΑ στο εμπόριο καθώς η επιδίωξη σημαντικής αύξησης στα μερίδια όγκου στην αγορά μπύρας, συμπίεσε τις τιμές με αποτέλεσμα να χαμηλώσουν πολύ τα περιθώρια κερδοφορίας, τα οποία επηρεάστηκαν αρνητικά και από τον αυξημένο ειδικό φόρο κατανάλωσης το 2022. Πιο συγκεκριμένα, ο κύκλος εργασιών του Ομίλου το 2022 ανήλθε στο ποσό των 30,57 εκατ. ευρώ από 33,26 εκατ. το 2021 και αντίστοιχα τα αποτελέσματα μετά από φόρους του Ομίλου, το 2022 ήταν ζημιές 5,7 εκατ. ευρώ από κέρδη 71 χιλιάδες ευρώ το 2021. Επίσης την 31 Δεκεμβρίου 2022 το κεφάλαιο κίνησης είχε καταστεί αρνητικό κατά ποσού € 7.350 και καταγράφηκε και αρνητικό EBITDA ποσού € 1.848.

Ό νέος CEO που συμπλήρωσε έναν χρόνο

Στο πλαίσιο των αλλαγών στην Εζα θα πρέπει να αναφερθεί πως από τις 14 Νοεμβρίου 2022 τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας έχει αναλάβει ο Νικήτας Ασπιώτης.

Ο κ. Ασπιώτης διαθέτει πολυετή εμπειρία σε θέσεις ευθύνης στον χώρο των Πωλήσεων, του Μarketing και της Διοίκησης. Ξεκίνησε την επαγγελματική του πορεία ως Brand Manager στην εταιρεία ΜΙΝΕΡΒΑ Α.Ε. και συνέχισε ως Sales Manager στην εταιρεία Tasty Foods S.A. – Pepsico Intl. Επιπλέον, έχει διατελέσει Γενικός Διευθυντής στην Corina Snacks Κύπρου, τμήμα της PepsiCo καθώς και Εμπορικός Διευθυντής ΕλλάδαςΚύπρου στην εταιρεία Tasty Foods. Με μεγάλη εμπειρία και στο χώρο των τηλεπικοινωνιών ο κ. Ασπιώτης είχε αναλάβει καθήκοντα Director of Market Development στην εταιρεία NOVA, ενώ πριν τη έζα και για 6 χρόνια διατέλεσε Γενικός Διευθυντής στην εταιρεία PPD σε Ρουμανία και Κύπρο.

Ποια είναι η Εζα

Η Ελληνική Ζυθοποιία Αταλάντης ιδρύθηκε το 1989 και αποτελεί τη μεγαλύτερη ανεξάρτητη ελληνική ζυθοποιία η οποία εξελίχθηκε δυναμικά την τελευταία 10ετία. Η συμμετοχή του Diorama investment Fund στο κεφάλαιο της εταιρίας στο τέλος του 2019 δημιούργησε νέα δεδομένα για την εταιρεία που παράγει τις εζα Premium Pilsener, εζα Fine Lager, εζα Alcohol Free, Pils Hellas,Pils Hellas 7, BLUE Ιsland, Odyssey Red Circe’s Spell, Odyssey Dark Calypso’s Desire, Odyssey White Siren’s Call, ενώ εισάγει και εμπορεύεται την Gulden Draak. Η ΕΖΑ με παραγωγικό δυναμικό 80 εκατομμύρια λίτρα και ένα διευρυμένο δίκτυο διανομής, καλύπτει το σύνολο της χώρας, ενώ εξάγει τα προϊόντα της και στις 5 ηπείρους. Απασχολεί περισσότερους από 160 εργαζόμενους,

Keywords
Αναζητήσεις
eza-neo-business-plan-me-stocho-tin-anakampsi--veltiomeni-kerdoforia-to-2023.htm
Τυχαία Θέματα