Νομική ΑΠΘ: Θα δώσουν τελικά εξετάσεις όλοι οι επί πτυχίω φοιτητές – Τι θα ισχύσει

Κατόπιν της οριστικής απώλειας της δια ζώσης εξεταστικής στη Νομική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης εξαιτίας της συνεχιζόμενης κατάληψης, ακολούθησε νεότερη ενημέρωση.

Η ανακοίνωση:

Σε συνέχεια της απόφασης της Συνέλευσης της Σχολής της 20ης Φεβρουαρίου 2024, διευκρινίζεται ότι:

α) Τα μαθήματα που δόθηκαν κατά την παρελθούσα εξεταστική, θα βαθμολογηθούν κανονικά. Για την ίση μεταχείριση των φοιτητών που πρόλαβαν να δώσουν εξετάσεις σε κάποιο μάθημα και κάποιων άλλων που δεν πρόλαβαν να δώσουν εξετάσεις στο ίδιο μάθημα, γιατί εξετάζονταν αργότερα, αλλά δεν

κατάφεραν να εξεταστούν λόγω κατάληψης, οι διδάσκοντες μπορούν να τους εξετάσουν εν ευθέτω χρόνω και με τον καταλληλότερο τρόπο, εκδίδοντας σχετική ανακοίνωση. Με άλλα λόγια, σε όσα μαθήματα είχαν αρχίσει να εξετάζονται κάποιοι φοιτητές προφορικά (ή γραπτά) και στη συνέχεια επρόκειτο να εξετασθούν οι υπόλοιποι γραπτά (ή προφορικά) και αυτοί οι δεύτεροι δεν κατάφεραν να εξετασθούν λόγω κατάληψης, εναπόκειται στην κρίση κάθε αρμόδιου διδάσκοντα Καθηγητή να εκδώσει ανακοίνωση για να εξετάσει εν ευθέτω χρόνω και τους υπολοίπους με τον καταλληλότερο τρόπο.

β) Όσα μαθήματα δεν εξετάστηκαν λόγω κατάληψης στην εμβόλιμη εξεταστική του Ιανουαρίου πριν αρχίσει η τακτική εξεταστική, θα εξεταστούν κανονικά διά ζώσης όταν ανοίξει η Σχολή, σύμφωνα με το πρόγραμμα που θα ανακοινώσει κάθε Καθηγητής. Αυτοί οι φοιτητές και οι φοιτήτριες δεν χρειάζεται να κάνουν τίποτε. Απλά, θα περιμένουν την ανακοίνωση του αρμόδιου Καθηγητή για να προσέλθουν να δώσουν εξετάσεις στα μαθήματα στα οποία τους είχε επιτραπεί να δώσουν εξετάσεις στην Εμβόλιμη εξεταστική του Ιανουαρίου, αλλά δεν κατάφεραν να δώσουν λόγω κατάληψης. Αν κάποιος από τους φοιτητές αυτούς εμπίπτει και στην επόμενη κατηγορία, θα κάνει τη δήλωση που προβλέπεται στην επόμενη παράγραφο.

γ) Σε όσους φοιτητές/φοιτήτριες απέμεναν, πριν από την έναρξη της τακτικής εξεταστικής περιόδου Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2024, τρία (3) ή λιγότερα μαθήματα για τη λήψη του πτυχίου τους, δίνεται η δυνατότητα να εξετασθούν εκτάκτως στα μαθήματα αυτά, στο μέτρο που η εξέταση δεν έλαβε χώρα στα μαθήματα αυτά λόγω της κατάληψης. ‘Οσοι/ες δηλαδή σκόπευαν να δώσουν κατά την τακτική εξεταστική από ένα έως τρία μαθήματα για να πάρουν πτυχίο, αλλά δεν μπόρεσαν να τα δώσουν γιατί δεν διενεργήθηκαν οι εξετάσεις σε κάποιο ή σε όλα από τα μαθήματα αυτά λόγω κατάληψης, θα πρέπει να στείλουν e-mαil στη διεύθυνση: [email protected] έως την Τρίτη 27/2/2024.

ΠΡΟΣΟΧΗ Στη συνέχεια δεν θα γίνει καμία άλλη αίτηση δεκτή.

Στο email θα πρέπει να δηλώνουν τα εξής:

Ονομάζομαι του (ΑΕΜ ) και σκόπευα να δώσω τα εξής μαθήματα κατά την ΤΑΚΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ του Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου: α) ή και β) ή και γ) Δίνοντας το μάθημα ή τα μαθήματα αυτά, θα έπαιρνα το πτυχίο μου. Ωστόσο, τα μαθήματα (α) ή και (β) ή και (γ) από τα προαναφερθέντα, δεν εξετάσθηκαν λόγω κατάληψης. Γι αυτό, ζητώ να εξεταστώ στην νέα εμβόλιμη εξεταστική, που θα δοθεί μόλις ανοίξει η Σχολή στα παρακάτω μαθήματα: α) ή και β) ή και γ) Ονοματεπώνυμο για υπογραφή + ΑΕΜ

Υπενθυμίζεται η ανακοίνωση της απόφασης της Συνέλευσης της Νομικής Σχολής στις 20/2/2024, στην οποία οριστικοποιείται η απώλεια της εξεταστικής:

Σήμερα 20/2/2024, συνεδρίασε η Συνέλευση των Καθηγητών της Σχολής και αποφάσισε τα εξής:

α) Εξ αιτίας της αδυναμίας διενέργειας εξετάσεων λόγω της συνεχιζόμενης κατάληψης της Σχολής, η εξεταστική περίοδος Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου έλαβε τέλος.

β) Η διδασκαλία των μαθημάτων του εαρινού εξαμήνου θα αρχίσει την Δευτέρα 26 Φεβρουαρίου και θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 7 Ιουνίου. Παρακαλείσθε να παρακολουθείτε τις ανακοινώσεις των Τομέων για την έναρξη κάθε μαθήματος. Εφόσον συνεχιστεί η κατάληψη και την επόμενη εβδομάδα, τα μαθήματα από τις 26/2 και μετά θα διεξάγονται διαδικτυακά για όσο χρόνο παραμένει κλειστή η Σχολή. Τα σχετικά link του ΖΟΟΜ για την περίπτωση αυτή, θα ανακοινωθούν με αναρτήσεις επίσης στην ιστοσελίδα κάθε Τομέα.

γ) Μόλις ανοίξει η Σχολή, θα δοθεί η δυνατότητα σε όσες και όσους δεν εξετάστηκαν λόγω κατάληψης σε κάποια από τα μαθήματα της Εμβόλιμης εξεταστικής που διενεργήθηκε μετά τις 22 Ιανουαρίου, να το πράξουν διά ζώσης στα μαθήματα αυτά σε τόπο και χρόνο που θα ανακοινωθεί. Όσοι καθηγητές δεν κατάφεραν να διενεργήσουν τις εξετάσεις της Εμβόλιμης εξεταστικής του Ιανουαρίου, θα εκδώσουν σχετικές ανακοινώσεις για τη διενέργεια των εξετάσεων αυτών αμέσως μόλις ανοίξει η Σχολή.

δ) Επίσης, μόλις ανοίξει η Σχολή, θα δοθεί η δυνατότητα σε όσες και όσους φοιτητές οφείλουν μέχρι και τρία (3) μαθήματα για να λάβουν το πτυχίο τους (πλέον αυτών που δεν κατάφεραν ενδεχομένως να δώσουν στην Εμβόλιμη της παρ. γ ανωτέρω), να εξεταστούν σε αυτά τα μαθήματα (μέχρι τρία) με φυσική παρουσία στη Σχολή σε τόπο και χρόνο που θα ανακοινωθεί. Για τον προσδιορισμό των δικαιούχων της ρύθμισης της παραγράφου αυτής, θα εκδοθεί ανακοίνωση από τη Γραμματεία προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις, να υποβάλουν δηλώσεις μέσω e-mail.

Keywords
Τυχαία Θέματα
Νομική ΑΠΘ,nomiki apth