Υποβολή αιτήσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης των σχεδίων βελτίωσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ και ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Αθήνα, 12 Οκτωβρίου 2018

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Υποβολή Αιτήσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης των Σχεδίων Βελτίωσης

Η Γενική Γραμματεία Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ανακοινώνει ότι στις 5/10/2018 έληξε η προθεσμία υποβολής αιτήσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης του υπομέτρου 4.1 (Σχέδια Βελτίωσης) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020. Η πρόσκληση

αφορούσε δύο δράσεις του υπομέτρου, τη δράση 4.1.1 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης» και τη δράση 4.1.3 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος».

Η δημόσια δαπάνη που έχει δεσμευθεί στο πλαίσιο της πρόσκλησης ανέρχεται στα 316 εκ. ευρώ εκ των οποίων τα 295,2 εκ. ευρώ προορίζονται για τη δράση 4.1.1 και τα 20,8 εκ. ευρώ για τη δράση 4.1.3. Από τα ανωτέρω ποσά θα κατευθυνθούν κατά προτεραιότητα για την κάλυψη των αναγκών συλλογικών προσώπων τα 73,8 εκ ευρώ για τη δράση 4.1.1 και τα 10,4 εκ. ευρώ για τη δράση 4.1.3

Συνολικά υποβλήθηκαν 15.364 αιτήσεις ενίσχυσης με συνολικό προϋπολογισμό προτεινόμενων επενδύσεων 1,6 δισ. ευρώ και αιτούμενη δημόσια δαπάνη 935 εκ. ευρώ.

Αναλυτικά στοιχεία ανά είδος προσώπου (φυσικά και νομικά πρόσωπα - συλλογικά σχήματα), και αιτούμενη δημόσια δαπάνη ανά περιφέρεια ακολουθούν στους επόμενους πίνακες.

Η αξιολόγηση των προτάσεων θα ξεκινήσει εντός του Νοεμβρίου και θα γίνει με ταχείς ρυθμούς προκειμένου να ακολουθήσουν οι εντάξεις των δικαιούχων που θα καλύπτονται από το όριο των πιστώσεων.

Ακολουθεί ο σχετικός ενημερωτικός πίνακας:

Σύνολο Αιτήσεων
(φυσικών προσώπων, νομικών προσώπων και συλλογικών σχημάτων)
στο σύνολο των δράσεων
(4.1.1 και 4.1.3)

ΠεριφέρειαΠροϋπ/σμός Πρόσκλησης (Δημόσια Δαπάνη)*Σύνολο ΑιτήσεωνΑιτούμενη δημόσια δαπάνηΑιτήσεις Φυσικών και Νομικών ΠροσώπωνΑιτούμενη δημόσια δαπάνη από φυσικά και νομικά πρόσωπα*Αιτήσεις συλλογικών σχημάτωνΑιτούμενη δημόσια δαπάνη συλλογικών σχημάτων*Αν.Μακεδονίας και Θράκης 28.825.000 1.744 129.240.000 1.695 115.092.000 49 14.148.000 Αττικής 9.310.000 100 7.657.000 98 7.240.000 2 417.000 Βορείου Αιγαίου 16.561.000 1.237 80.481.000 1.235 79.620.000 2 861.000 Δυτικής Ελλάδας 28.288.000 1.244 70.242.000 1.239 68.809.000 5 1.433.000 Δυτ. Μακεδονίας 20.947.000 1.083 73.438.000 1.051 63.138.000 32 10.300.000 Ηπείρου 16.292.000 540 36.110.000 534 33.753.000 6 2.356.000 Θεσσαλίας 30.884.000 1.762 104.572.000 1.735 96.486.000 27 8.086.000 Ιονίων Νήσων 8.415.000 91 4.127.000 90 3.561.000 1 566.000 Κεν. Μακεδονίας 59.530.000 3.906 250.608.000 3.808 222.525.000 98 28.084.000 Κρήτης 28.288.000 1.103 55.070.000 1.099 53.764.000 4 1.306.000 Νοτίου Αιγαίου 9.668.000 204 15.671.000 204 15.671.000 - - Πελοποννήσου 31.331.000 1.407 59.173.000 1.404 58.611.000 3 562.000 Στερεάς Ελλάδας 27.661.000 943 48.561.000 938 47.537.000 5 1.024.000
Χώρα
316.000.000 15.364 934.948.000 15.130 865.806.000 234 69.143.000*Η δημόσια δαπάνη για την κάλυψη των συλλογικών σχημάτων αφορά το 25% του προϋπολογισμού της πρόσκλησης για το μέτρο 4.1.1 και το 50% για το μέτρο 4.1.3. Το σταθμισμένο ποσοστό του προϋπολογισμού που κατευθύνεται για τις ανάγκες των συλλογικών σχημάτων ανέρχεται στο 26,6% του προϋπολογισμού της πρόσκλησης

Keywords
Τυχαία Θέματα