Νέο Ε3: Προαιρετική η συμπλήρωση του κωδ. 023 για το φορολογικό έτος 2018Μετά την κοινοποίηση του τύπου και περιεχομένου του εντύπου Ε3 για το φορολογικό έτος 2018, είχε δημιουργηθεί έντονος προβληματισμός αναφορικά με τη συμπλήρωση του κωδικού 023 του εν λόγω εντύπου.

Στον κωδικό 023 διενεργείται επιμερισμός των «Πωλήσεων αγαθών και υπηρεσιών» ανά Κ.Α.Δ. βάσει του εσωτερικού υποπίνακα, όπως αυτοί έχουν δηλωθεί στο υποσύστημα Μητρώου του Taxis.

Σύμφωνα με τις οδηγίες συμπλήρωσης του εντύπου Ε3, η ανάλυση του κωδ. 023 του πίνακα Α του εντύπου Ε3, για το φορολογικό έτος 2018 είναι προαιρετική μέχρι 3ο βαθμό (εξαψήφιος Κ.Α.Δ.). Από το φορολογικό έτος 2019 η ανάλυση του κωδικού 023 θα διενεργείται βάσει των Κ.Α.Δ όπως έχουν δηλωθεί στο υποσύστημα Μητρώου του Taxis (μέχρι 4ο βαθμό).
Keywords
Τυχαία Θέματα