ΕΦΚΑ: Μέτρα για την ανακούφιση των πυρόπληκτωνΤο παρόν δελτίο τύπου ανεκλήθη

Αθήνα, 10 Αυγούστου 2018

www.efka.gov.gr

Δελτίο Τύπου

Μέτρα για την ανακούφιση των πυρόπληκτων

Ο ΕΦΚΑ, στο πλαίσιο της διαδικασίας για τη χορήγηση της οικονομικής ενίσχυσης με την καταβολή παροχής αντίστοιχης με το ύψος δύο μηνιαίων συντάξεων / μερισμάτων μηνός Ιουλίου 2018, εντόπισε 207 δικαιούχους -συνταξιούχους του ΕΦΚΑ,

του κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του ΕΤΕΑΕΠ και τους μερισματούχους του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ.), με κατοικία στις πυρόπληκτες περιοχές- στους οποίους η καταβολή του δικαιούμενου ποσού θα πραγματοποιηθεί μέχρι 14-08-2018.

Η διαδικασία αυτή υλοποιήθηκε κατ’ επιταγή του πρώτου εδαφίου της παρ. 3 της υπ’ αριθ. Φ.11321/οικ.42090/959/2018 Απόφασης της Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης δυνάμει της οποίας, η διαδικασία χορήγησης θα γίνεται αυτομάτως.

Παρά τις δυσκολίες και τις αντίξοες συνθήκες, οι προσπάθειες συνεχίζονται και σύντομα θα ικανοποιηθούν όλοι οι δικαιούχοι.

Υπενθυμίζεται ότι έχει αναρτηθεί στον ιστότοπο του ΕΦΚΑ ειδική πλατφόρμα μέσω της οποίας οι δικαιούχοι όλων των παροχών και διευκολύνσεων που προβλέπονται από την ανωτέρω Υπουργική Απόφαση, καθώς και την υπ’ αριθ. Δ.15/Δ'/οικ.42081/1093/2018 όμοια, έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν τις αιτήσεις τους.

Σε κάθε περίπτωση, οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν ηλεκτρονικά στις κατά τόπους Οργανικές Μονάδες του ΕΦΚΑ.

Από τη Διοίκηση του ΕΦΚΑ

Keywords
Τυχαία Θέματα