Την Παρασκευή 19.1.2018 η κλήρωση των εκτιμητών για την αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιώνΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ

Ανακοινώνεται ότι την Παρασκευή 19.01.2018 και ώρα 12:00 -16:00 θα διεξαχθεί Δημόσια Κλήρωση μεταξύ των πιστοποιημένων εκτιμητών που εκδήλωσαν ενδιαφέρον για το έργο του καθορισμού νέων τιμών εκκίνησης / τιμών ζώνης, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. Γ.Γ.ΔΠ 0020593ΕΞ 2017/28.12.2017 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της Γεν. Γραμματέα Δημόσιας Περιουσίας (ΑΔΑ:ΩΝΖΝΗ-ΓΡ7). Η κλήρωση θα διεξαχεί στο αμφιθέατρο του κτηρίου της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (Χανδρή 1 & Θεσσαλονίκης Τ.Κ 18346 Αθήνα).

Αθήνα 17/1/2018

Keywords
Τυχαία Θέματα