8.570 υποθέσεις μεταφέρονται στην ΑΑΔΕ από το ΣΔΟΕΣύμφωνα με την απόφαση υπ' αριθμ. ΣΔΟΕ Δ.ΣΤΡ. ΣΧΕΔ. 00632 ΕΞ 2017, μεταφέρονται από τη Ειδική Γραμματεία του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων εβδομήντα (8.570) υποθέσεις όπως αυτές καταγράφονται στο προσαρτώμενο κρυπτογραφημένο και προσυπογεγραμμένο ηλεκτρομαγνητικό μέσο (CD), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 61 του ν. 4410/2016.

Keywords
Τυχαία Θέματα