Μια σύντομη προσευχή για όσους έχουν οικονομικά προβλήματα

Ο Θεός καταλαβαίνει τις ανάγκες όλων μας και πολλές φορές ακόμη και μια σύντομη προσευχή όπως η παρακάτω μπορεί να επιφέρει λύσεις ακόμη και για θέματα όχι τόσο πνευματικά όμως ουσιαστικά για την ηρεμία μας και την καθημερινότητα μας. Εἰς τό ὄνομα τοῦ Πατρός καί τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Ἀμήν. Ἅγιος ὁ Θεός, […]

The post Μια σύντομη προσευχή για όσους έχουν οικονομικά προβλήματα appeared first on ViralMan.

Keywords
Αναζητήσεις
προσευχή για σοβαρά οικονομικά προβλήματα
Τυχαία Θέματα