Σύνδεσμος ΚΕΚ: Να υλοποιηθεί με τηλεκατάρτιση το πρόγραμμα voucher ανέργων 30-49 ετών

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, κρίνεται επιβεβλημένο η εκπαίδευση να πραγματοποιηθεί μέσω σύγχρονης
Keywords
Αναζητήσεις
κεκ30 ως 49
Τυχαία Θέματα