Συστήνεται Επιτροπή Οδικής Ασφάλειας

Σκοπός της η προώθηση της πολιτικής οδικής ασφάλειας και η λήψη μέτρων για τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων
Keywords
Τυχαία Θέματα