Συνεργασίες της ALPHA WORKS

Η ALPHA WORKS ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ Α.Ε. εξειδικεύεται στη δημιουργία χώρων υψηλής προστιθέμενης αξίας για την υποδοχή και στέγαση μηχανογραφικών συστημάτων - Data Centers, και συνεργάζεται με τους κορυφαίους κατασκευαστικούς οίκους: FIKE, NESITE, CHLORIDE, POWERWARE, APC, PANDUIT, STULTZ, UNIFLAIR, HITACHI για την υλοποίηση αυτών ...
Keywords
Τυχαία Θέματα