Σαρωτικοί έλεγχοι στις τουριστικές περιοχές

Το επιχειρησιακό σχέδιο θα προβλέπει την πραγματοποίηση εφόδου από την ΥΠΕΕ τουλά­χιστον μία φορά την εβδομάδα σε κάθε τουριστική περιοχή
Keywords
Τυχαία Θέματα