Πρώτη η Ελλάδα στο επενδεδυμένο κεφάλαιο στο ρουμανικό τραπεζικό τομέα

Σύμφωνα με την έκθεση, η Ελλάδα κατείχε στα τέλη Μαρτίου 2009 το 30,7% του συνολικού, επενδεδυμένου, ξένου κεφαλαίου στο ρουμανικό τραπεζικό τομέα
Keywords
Τυχαία Θέματα