Παραίτηση μέλους Δ.Σ

Την παραίτησή του για προσωπικούς λόγους υπέβαλε ο κ. Γεώργιος Βασιλακόπουλος του Ιωάννη, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας.
Τυχαία Θέματα