Πάνω από τη βάση 8 στους 10 υποψήφιοι

Το 4,28% των μαθητών θετικής κατεύθυνσης πήρε πάνω από 18 στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας
Τυχαία Θέματα