Νέα υπόθεση πλαστών-εικονικών τιμολογίων

Με την ολοκλήρωση του ελέγχου και στις ξενοδοχειακές μονάδες, θα διαβιβάσει τα σχετικά στοιχεία στις αρμόδιες Διευθύνσεις του ΥΠ.ΟΙ.Ο,
Keywords
Τυχαία Θέματα