Με τους καταλόγους της Α' αναθεώρησης του 2012 οι εκλογές

Όπως αναφέρεται στην εγκύκλιο, στους καταλόγους αυτούς πιθανόν να συμπεριλαμβάνονται άτομα, για τα οποία έχουν ανακληθεί μετά την 29η Φεβρουαρίου 2012 οι αποφάσεις καθορισμού της ιθαγένειάς τους και, συνεπώς, πρέπει να διαγραφούν από τους εκλογικούς καταλόγους. ...
Keywords
Τυχαία Θέματα