Ενδιαφέρον για αγροτικές εκτάσεις στη Βουλγαρία

Το 2008 πραγματοποιήθηκαν 134.000 εμπορικές πράξεις, οι οποίες αφορούσαν συνολικά περί τα 137.400 εκτάρια γης
Keywords
Τυχαία Θέματα