Διεύρυνση ορίων για φορολογικούς ελέγχους

Οι έλεγχοι θα γίνονται ταυτόχρονα σε πανελλαδικό επίπεδο σε ομοειδείς επιχειρήσεις και κλάδους που υπάρχουν ενδείξεις για εκτεταμένη φοροδιαφυγή.
Keywords
Τυχαία Θέματα