Χρηματοδότηση 41 νέων προγραμμάτων LEADER

Η δημόσια δαπάνη για το σύνολο του προγράμματος ανέρχεται στα 262,7 εκατ. ευρώ
Keywords
Τυχαία Θέματα