Ανάγκη προστασίας και ελέγχου της αγοράς

Τα χρέη του ίδιου του Δημοσίου ευθύνονται σε μεγάλο βαθμό για τα προβλήματα ρευστότητας που αντιμετωπίζουν οι ελληνικές επιχειρήσεις, καθώς καθυστερεί για μεγάλα χρονικά διαστήματα τις πληρωμές των οφειλών του.
Keywords
Τυχαία Θέματα