Ακραία η αντίδραση των κατοίκων της Λήμνου

Κανένας και με κανέναν τέτοιο τρόπο δεν πρόκειται να σταματήσει τον έλεγχο.
Τυχαία Θέματα