1,5 δισ. από τη δημοπρασία εντόκων

Η απόδοση στη δημοπρασία των εντόκων γραμματίων διαμορφώθηκε στο 0,52% από 1,25% στην προηγούμενη έκδοση του Απριλίου.
Τυχαία Θέματα