"Προτάσεις ανασχέσεως τροχαίων περιφρονήθησαν από το Υπουργείον!!!"

Οι συζητήσεις πριν ψηφισθεί ο ισχύων Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας, ήσαν ατελείωτες και στην διαβούλευση και στην επιτροπήν την Βουλής. Όσες παρακολούθησα ήταν ευρύτατα θεωρητικές χωρίς ουσιατικόν αποτέλασμα, κάτι που αποδεικνύεται καθημερινώς μετά την ισχύν του ΚΟΚ.Το πρόσφατον τροχαίον στην Κηφισού, άλλον όπου οδηγός επεχείρησε να κάμει «όπισθεν» και βρέθηκε εντός καταστήματος, άλλος που οδηγεί στο αντίθετον ρεύμα της Εθνικής Οδού, και άπειρα καθημερινώς τροχαία με θανάτους και τραυματισμούς, δεν αποδεικνύου
Keywords
Τυχαία Θέματα