"Ηλώθησαν τα πάντα;"

Ουκ εάλω μόνον η Πόλις, αλλά καθημερινώς αλίσκονται αντικείμενα και αρχές  τα οποία αφορούν την Ελλάδα, στον τομέα των κυριαρχικών δικαιωμάτων, επί θαλάσσης και αέρος, τα μνημεία, οι αρχές οι ακατάλυτες των Ελλήνων τίθενται σε αμφισβήτηση και οι τυχόν υπεύθυνοι για την προστασίαν αυτών  περί άλλων τυρβάζουν. Οι Έλληνες αμύνονται σθεναρώς στον ακήρυκτον πόλεμον που της έχει εξαπολυθεί περίπου μίαν τριακονταετίαν, αν και θα έπρεπε από την  αρχήν να είχε διακοπεί αυτή  η εχθρική στάση, η οποία προξενεί δεινά στ
Keywords
Τυχαία Θέματα