"Ερρέτωσαν οι επενδύσεις"

Είμαστε Λαός πλούσιος! Δεν χρειαζόμεθα επενδύσεις από κανέναν ιδιώτην ή Εταιρείαν. Απεναντίας είμεθα εις θέση να καλύψωμεν τις ανάγκες τρίτων και δη σε μεγάλα ποσά!! Οι Συνταξιούχοι μας, είναι οι πλέον εύποροι ανά την υφήλιον, με παρασάγγας αποστάσεις από τις αποδοχές των λοιπών παντού και οσάκις τους ζητήσομεν ενισχύσεις, μας τις δίδουν αγογγύστως ανεξαρτήτως ποσού.Στην Ελλάδα οι πάντες εργάζονται και ως εκ τούτου εξασφαλίζομεν τεράστια ποσά από ΦΠΑ και φόρους, παρ΄ όλον ότι τα ποσοστά αυτών είναι πολύ χαμηλά έως αν
Keywords
Τυχαία Θέματα