"Ανησυχεί κανείς για τον αφανισμόν των Ελλήνων;"

Οι εκατόμβες θανάτου των Ελλήνων είναι καθημερινές. Έχομεν εκφράσει την σφοδρήν ανησυχίαν μας πολλάκις την οποίαν έχομεν και δημοσιοποιήσει. Το μέγστον όμως αυτό κακόν βαίνει αμείωτον και αυξανόμενο!! Δεν συγκινείται ουδείς Έλληνας; Όλοι πρέπει να απευθυνθούμεν στους Βουλευτές που συχνά έρχονται κοντά μας για να μας πούνε ότι μας φροντίζουν και να τους αναγκάσομεν να εύρουν τρόπους περιστολής αυτού του κακού. Υπάρχουν μέσα αρκεί να υλοποιηθούν.Π.χ. φωτισμός οδών, έλεγχος ασφαλείας γεφυρών. έλεγχος ασφαλεία
Keywords
Τυχαία Θέματα