Τραπεζικό σύστημα...

21:24 9/8/2018 - Πηγή: efsyn
ΑΠΟΨΕΙΣ Κανόνες δικαίου αποδεχτοί από τα πεπολιτισμένα έθνη, όπως είναι λ.χ. η «απρόοπτη μεταβολή συνθηκών», η οποία σημειωτέον είναι απρόοπτη για αμφότερα τα συμβαλλόμενα μέρη, συστήνουν τα αναγκαία θεμέλια κάθε γόνιμης επαναδιαπραγμάτευσης.
Τυχαία Θέματα