Συνταγματική Αναθεώρηση: Σήμερα η δεύτερη και πλέον κρίσιμη ψηφοφορία

Σήμερα διεξάγεται η δεύτερη και πλέον κρίσιμη ψηφοφορία για την Συνταγματική Αναθεώρηση, καθώς το αποτέλεσμά της θα καθορίσει ποίες θα είναι οι προς αναθεώρηση διατάξεις, αλλά και ποία πλειοψηφία θα απαιτηθεί ώστε αυτές να αναθεωρηθούν από την επόμενη Βουλή. Σε ψηφοφορία θα τεθούν 49 διατάξεις του Συντάγματος που, όπως συνέβη και με την πρώτη

ψηφοφορία, πρέπει να λάβουν τουλάχιστον 151 θετικές ψήφους για να θεωρηθούν αναθεωρητέες. Οι 16 από αυτές τις διατάξεις έλαβαν περισσότερες από 180 ψήφους στην πρώτη ψηφοφορία προαναγγέλλοντας εξίσου ευρεία στήριξη και στην σημερινή ψηφοφορία.

Όσες διατάξεις λάβουν από 151 ως 179 θετικές ψήφους, θα πρέπει να αναθεωρηθούν με τουλάχιστον 180 ψήφους από την επόμενη Βουλή. Όσες διατάξεις λάβουν ευρεία στήριξη και τουλάχιστον 180 θετικές ψήφους, θα μπορούν να αναθεωρηθούν με τουλάχιστον 151 ψήφους. Αν κάποια από τις 49 προτεινόμενες διατάξεις λάβει 150 ή λιγότερες ψήφους, τότε δεν αναθεωρείται, όπως συνέβη στην πρώτη ψηφοφορία με το σύνολο σχεδόν των προτάσεων της ΝΔ, αλλά και με κάποιες από τις προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ που συνδέονται με την άμεση εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας από τον λαό.

Οι προτάσεις που έλαβαν περισσότερες από 180 θετικές ψήφους στην πρώτη ψηφοφορία

Μεταξύ των διατάξεων που έλαβαν κατά την πρώτη ψηφοφορία τουλάχιστον 180 ψήφους είναι το άρθρο 86 για την ποινική ευθύνη των υπουργών και την κατάργηση της αποσβεστικής προθεσμίας, ίσως η πλέον εμβληματική από τις προτεινόμενες διατάξεις, λόγω του έντονου δημόσιου διαλόγου που έχει προηγηθεί, έλαβε 253 ψήφους υπέρ και 17 ψήφους κατά.

Περισσότερες από 180 θετικές ψήφους έλαβαν κι οι παράγραφοι 4 και 5 του άρθρου 32 για την αποσύνδεση της εκλογής του Προέδρου της Δημοκρατίας από τις πρόωρες εκλογές (221 υπέρ, 46 κατά, 3 παρών η παράγραφος 4 και 220 υπέρ, 47 κατά, 3 παρών η παράγραφος 5).

Επίσης το άρθρο 62 για τον περιορισμό της βουλευτικής ασυλίας σε αδικήματα που σχετίζονται αποκλειστικά με την βουλευτική ιδιότητα (237 υπέρ, 33 κατά, 1 παρών), καθώς και το άρθρο 101Α για τις ανεξάρτητες αρχές και την μείωση της πλειοψηφίας των 4/5 σε 3/5 για την επιλογή των μελών τους (231 υπέρ, 34 κατά, 6 παρών).

Ακόμα, ευρύτατη στήριξη καταγράφηκε στην πρόταση για αναθεώρηση του άρθρου 68 για το δικαίωμα της κοινοβουλευτικής μειοψηφίας να αποφασίζει την συγκρότηση εξεταστικών επιτροπών στην Βουλή (234 υπέρ, 34 κατά, 1 παρών) και του άρθρου 96 για την εξίσωση των στρατοδικών με τους τακτικούς δικαστές ως προς τις εγγυήσεις ανεξαρτησίας (233 υπέρ, 19 κατά, 19 παρών). Η αναθεώρηση και των δύο αυτών άρθρων ήταν πρόταση της ΝΔ που στηρίχτηκε κι από τον ΣΥΡΙΖΑ.

Τέλος, οι προτάσεις της ΝΔ για κατάργηση μεταβατικών διατάξεων των άρθρων 112, 113, 114, 115 και 119 του Συντάγματος έλαβαν από 209 ως 231 θετικές ψήφους.

Οι προτάσεις που έλαβαν τουλάχιστον 151 θετικές ψήφους στην πρώτη ψηφοφορία

Οι υπόλοιπες προτεινόμενες διατάξεις έλαβαν μικρότερη πλειοψηφία και στηρίχθηκαν κατά βάση από τον ΣΥΡΙΖΑ, μερικές από τις οποίες μάλιστα έλαβαν την ελάχιστη απαιτούμενη πλειοψηφία των 151 ψήφων. Οι προτάσεις που έλαβαν μόλις 151 θετικές ψήφους είναι δύο διατάξεις του άρθρου 3 για τις σχέσεις Πολιτείας κι Εκκλησίας στην κατεύθυνση της καθιέρωσης της θρησκευτικής ουδετερότητας του κράτους, το άρθρο 13 για τον πολιτικό όρκο και το άρθρο 101, παράγραφος 1 για την περιφερειακή οργάνωση της κεντρικής διοίκησης.

Στήριξη μεγαλύτερης της οριακής πλειοψηφίας των 151 θετικών ψήφων έλαβαν η πρόταση για ερμηνευτική δήλωση στο άρθρο 3 που προσδιορίζει ότι η θέση της Ορθοδοξίας ως επικρατούσας θρησκείας δεν επιφέρει περιορισμούς στην θρησκευτική ελευθερία των μη Ορθόδοξων πολιτών (153 υπέρ), η αναγνώριση κρατικής εγγύησης για αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης για όλους (157 υπέρ), η αναγνώριση του δικαιώματος καθολικής πρόσβασης στις υπηρεσίες υγείας (157 υπέρ), ο δημόσιος έλεγχος των δικτύων διανομής του νερού και της ηλεκτρικής ενέργειας (154 υπέρ), η συνταγματική κατοχύρωση των συλλογικών διαπραγματεύσεων (155 υπέρ).

Επίσης η αναγνώριση του δικαιώματος στην κοινωνική ασφάλιση (155 υπέρ), η υποχρεωτική κύρωση με δημοψήφισμα συνθηκών που προβλέπουν μεταβίβαση κυριαρχικών αρμοδιοτήτων του κράτους (154 υπέρ), η υποχρέωση ο πρωθυπουργός να είναι βουλευτής (153 υπέρ), η εποικοδομητική ψήφος δυσπιστίας (155 υπέρ), τα δημοψηφίσματα με λαϊκή πρωτοβουλία (152 υπέρ), η συνταγματική κατοχύρωση της απλής αναλογικής ως εκλογικού συστήματος (155 υπέρ) κι η σχετική ερμηνευτική δήλωση για τις δυνατότητες απόκλισης της αναλογίας εδρών ως 10% από την αναλογία ψήφων (153 υπέρ).

Ακόμα, η δυνατότητα εκλογής ως πέντε βουλευτών από τον απόδημο Ελληνισμό (158 υπέρ) και το προσωρινό κώλυμα επανεκλογής για βουλευτές που έχουν κάνει τρεις θητείες (158 υπέρ), αλλά κι η πρόταση του βουλευτή του ΚΙΝΑΛ Δημήτρη Κρεμαστινού για ορισμό αναπληρωτή πρωθυπουργού ώστε να αντικαθιστά τον πρωθυπουργό αν αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας (156 υπέρ).

Ευρύτερη στήριξη χωρίς να συγκεντρωθούν 180 θετικές ψήφοι

Ευρύτερη στήριξη χωρίς όμως να συγκεντρωθούν 180 θετικές ψήφοι καταγράφηκε στις προτάσεις για την κατάργηση της απαγόρευσης μετάφρασης της Αγίας Γραφής (167 υπέρ), την κατοχύρωση της απόλυτης προστασίας της ζωής, της τιμής και της ελευθερίας χωρίς διακρίσεις φύλου, ταυτότητας φύλου και σεξουαλικού προσανατολισμού (170 υπέρ), την ίση αμοιβή για ίσης αξίας εργασίας ανεξάρτητα από την ηλικία (172 υπέρ), την απαγόρευση της επίταξης απεργών (163 υπέρ), την αρχή της επιείκειας κατά την ερμηνεία των νόμων (169 υπέρ).

Επίσης για τον πολιτικό όρκο για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας (168 υπέρ) και για τους βουλευτές (167 υπέρ), την λαϊκή νομοθετική πρωτοβουλία (168 υπέρ), την ενίσχυση των διατάξεων για την προστασία της νησιωτικότητας και της ορεινότητας (165 υπέρ), την προσαρμογή του διοικητικού μοντέλου στις ιδιαιτερότητες της νησιωτικότητας και της ορεινότητας (170 υπέρ) και το αναλογικό εκλογικό σύστημα στην τοπική αυτοδιοίκηση (168 υπέρ).

Τέλος, 179 θετικές ψήφους κι 92 αρνητικές ψήφους έλαβε η πρόταση για προσθήκη ερμηνευτικής δήλωσης στο άρθρο 86 για την ποινική ευθύνη των υπουργών που να προσδιορίζει ότι το άρθρο καλύπτει αδικήματα που τελέστηκαν κατά την άσκηση κι όχι επ’ ευκαιρία της άσκησης των υπουργικών καθηκόντων.

Keywords
Τυχαία Θέματα