Νέος Chief Risk Officer στην Εθνική Τράπεζα ο Ιωάννης Βαγιονίτης

Ο νέος Γενικός Διευθυντής Διαχείρισης Κινδύνων της Τράπεζας και του Ομίλου διαθέτει μακρά εμπειρία
Keywords
Τυχαία Θέματα