Εκτός Μετοχικού Ταμείου Στρατού τα Σώματα Ασφαλείας

Λόγω διαφοράς στην καταβολή εισφορών, με απόφαση Βενιζέλου. Απειλή τα 230 εκ. χρέος του ΜΤΣ, που κινδύνευσε με στάση πληρωμών
Keywords
Τυχαία Θέματα