Διώξεις κατά εταιριών τηλεπικοινωνιών

Διώξεις ασκήθηκαν κατά τεσσάρων εταιριών τηλεπικοινωνίας για άρνηση συμμόρφωσης με τη γνωμοδότηση Σανιδά περί άρσης του απορρήτου των τηλεπικοινωνιών
Τυχαία Θέματα