Διακήρυξη της Ρώμης: Η ελληνική πρόταση για τα εργασιακά κεκτημένα

Ελληνική πρόταση να συμπεριληφθεί στη Διακήρυξη της Ρώμης η ανάγκη για σεβασμό του "ευρωπαϊκού κοινωνικού και εργασιακού κεκτημένου"
Τυχαία Θέματα
Διακήρυξη, Ρώμης,diakiryxi, romis