Κρήτη | Με χρέη σε δέκα τράπεζες και 15 δάνεια έσωσε την περιουσία του

Μείωσε την δόση των δανείων, κατά 50% ,η νέα Διαταγή Πληρωμής ,του Δικαστηρίου Ηρακλείου δίνοντας την πρέπουσα οικονομική ανάσα, σε Συνταξιούχο της Πολεμικής Αεροπορίας.

Αναλυτικά και σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, πρόκειται για υπερχρεωμένο συνταξιούχο ,έγγαμο, με δύο ενήλικα τέκνα και με χρέη σε δέκα τράπεζες και σε 15 δάνεια, συνολικής

οφειλής 193.753,40. Η σύζυγος του είναι χρόνια άνεργη ,αλλά και εκείνη χρεωμένη.

Περιουσιακά στοιχεία που διαθέτει
Οικία (τριώροφη) και αγροτεμάχια με ελιές ,καθώς και αυτοκίνητο Ι.Χ
Εισοδήματα : Ο μειωμένος μισθός του και μία μικρή επιδότηση ελαιολάδου.
Με την από 30-5-2016 Προσωρινή Διαταγή, της Ειρηνοδίκου του Ειρηνοδικείου Ηρακλείου, αποφασίστηκε ότι ο οφειλέτης ,συνταξιούχος της Πολεμικής Αεροπορίας, με την υποβαλλόμενη στην αίτηση του οικονομική κατάσταση, του ορίστηκε μηνιαία συνολική δόση των 300,00 ευρώ, ποσό το οποίο είχε προταθεί αρχικά και από τον ίδιο.

Όμως , η οικονομική κατάσταση του συνταξιούχου άλλαξε (οικογενειακό εισόδημα αυτού) μειώθηκε λόγω μείωσης της σύνταξής του, ενώ αυξήθηκαν οι δαπάνες διαβίωσής του, λόγω αυξημένων αναγκών ιατρικής και φαρμακευτικής φροντίδας αυτού και της συζύγου του και για το λόγο αυτό, το Ειρηνοδικείο του Ηρακλείου της Κρήτης, αφού άκουσε τους πληρεξούσιους δικηγόρους των διαδίκων, τον ίδιον, αλλά και τα νέα ανακύψαντα οικονομικά στοιχεία και κοινωνικά κριτήρια, μεταρρύθμισε την Π.Δ μόνο ως προς το καταβαλλόμενο μηνιαίως ποσόν ορίζοντας νέα μηνιαία δόση στο 50% της προηγούμενης δηλ. η νέα καταβαλλόμενη δόση θα είναι 150,00 ευρώ.

Συμπερασματικά, η χορηγηθείσα Μεταρρύθμιση της Προσωρινής Διαταγής , από το Ειρηνοδικείο του Ηρακλείου, είναι σημαντική, αναφέρει στην ανακοίνωση της ,η Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, σημειώνοντας ότι κάθε δανειολήπτης του οποίου έχουν τροποποιηθεί τα αρχικά στοιχεία , ιδιαίτερα όταν αδυνατεί να πληρώσει την ορισθείσα από το Ειρηνοδικείο δόση του, νομιμοποιείται να καταθέσει αίτηση μεταρρύθμισης.

zarpanews.gr

Keywords
Τυχαία Θέματα