«Δεν υπάρχει προσωπικό για τη σωστή εφαρμογή κανόνων υγιεινής στα σχολικά γεύματα»

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η υπουργική απόφαση που αφορά την επέκταση του προγράμματος «Σχολικά Γεύματα» και σύσταση, συγκρότηση και έργο των Επιτροπών Παραλαβής στις σχολικές μονάδες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

Πλέον το πρόγραμμα επεκτείνεται σε περισσότερα από 600 δημοτικά σχολεία σε όλη τη χώρα.

Στόχος του προγράμματος είναι η κάλυψη των διατροφικών αναγκών των μαθητών των Δημοτικών Σχολείων που

συμμετέχουν, στο πλαίσιο της υγιεινής μεσογειακής διατροφής, ώστε να επιτευχθούν η μείωση των κοινωνικών ανισοτήτων και του κοινωνικού αποκλεισμού και η βελτίωση των παιδαγωγικών και γνωστικών αποτελεσμάτων της παρεχόμενης εκπαίδευσης.

Ωστόσο το Διοικητικό Συμβούλιο της Πανελλήνιας Επιστημονικής Ένωσης Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Π.Ε. τονίζει ότι:

«Θεωρεί ότι δεν υπάρχουν οι απαραίτητες υποδομές και το αναγκαίο προσωπικό στα σχολεία, ώστε να διασφαλίζεται η σωστή τήρηση εφαρμογής των κανόνων υγιεινής και καθαριότητας για την παροχή γεύματος σε όλους τους μαθητές, από τις 13:20 έως τις 13:45, όπως προβλέπεται από την ΥΑ Φ.14/ΦΜ/48617/Δ1/21-03-2017.

Για τους παραπάνω λόγους προτείνουμε:

Από τους μαθητές που θα συμμετέχουν στο Πρόγραμμα των δωρεάν σχολικών γευμάτων να σιτίζονται στο σχολείο μόνο οι μαθητές του Ολοήμερου Προγράμματος.Οι υπόλοιποι μαθητές να παίρνουν το γεύμα στο σπίτι τους κατά την αποχώρηση τους από το σχολείο στις 13:15».

Από την πλευρά της η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας είχε εκφράσει τον έντονο προβληματισμό της καθώς:

Στα σχολεία δεν υπάρχουν ούτε ειδικοί χώροι σίτισης ούτε ο κατάλληλος εξοπλισμός.Δεν υπάρχουν τραπεζοκόμοι και (την ώρα που προβλέπεται ως ώρα σίτισης) καθαρίστριες, αφού οι περισσότερες καθαρίστριες είναι εργολάβοι καθαρισμού που εργάζονται μετά τις 16.00 καθημερινά.Τα σχολεία αντιμετωπίζουν τεράστια προβλήματα στη στοιχειώδη λειτουργία τους εξαιτίας της υποχρηματοδότησης των Σχολικών Επιτροπών.Το πρόγραμμα αφορά το σύνολο των μαθητών-τριων. Επομένως, θα πρέπει στις 13.15 ή ακόμη και 13.20 οι μαθητές-τριες να σιτίζονται στις αίθουσες όπου γίνονται μαθήματα μέχρι και τις 13.15. Είναι φανερό ότι ο χρόνος που μεσολαβεί δεν είναι ικανός ούτε οι αίθουσες και τα θρανία να πλυθούν και να απολυμανθούν. Ιδιαίτερα σε μια εποχή έξαρσης των ιώσεων τίθεται σοβαρός κίνδυνος για την υγεία των μαθητών-τριων μας.Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε θεωρεί ότι το Πρόγραμμα μπορεί να λειτουργήσει με την διανομή των γευμάτων στους μαθητές-τριες ώστε να τα παίρνουν στο σπίτι τους εφόσον αυτά φτάνουν στις σχολικές μονάδες συσκευασμένα.

Πηγή: newsbeast.gr

Keywords
Τυχαία Θέματα