Ξεκινά η υποβολή αιτήσεων για τη μετατροπή των υφιστάμενων αδειών μηχανοδηγών σε νέες ευρωπαϊκές

Η Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων (ΡΑΣ) ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους μηχανοδηγούς ότι οι υφιστάμενες άδειες, οι οποίες έχουν εκδοθεί σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, μπορούν πλέον να μετατραπούν σε νέες ευρωπαϊκές άδειες.

Η εν λόγω μετατροπή των αδειών πραγματοποιείται με την υποβολή στη ΡΑΣ, σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή, αίτησης και των συνοδευτικών δικαιολογητικών τα οποία αναφέρονται στην παρ. 5.1 της ΥΑ ΑΣ19/60169/6396

/ 10-02-2012 ανακοίνωσης του υπουργού Μεταφορών και στο άρθρο 6 της ΥΑ. ΑΣ19/63620/2150 / 01-06-2018 Υπουργικής Απόφασης.

Η συμπλήρωση και η αποστολή της ηλεκτρονικής αίτησης και των συνοδευτικών εγγράφων, γίνεται μέσω της εφαρμογής «Άδειες Μηχανοδηγού» η οποία είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της ΡΑΣ στον σύνδεσμο που ακολουθεί https://licences.ras-el.gr/

The post Ξεκινά η υποβολή αιτήσεων για τη μετατροπή των υφιστάμενων αδειών μηχανοδηγών σε νέες ευρωπαϊκές appeared first on Metaforespress.

Keywords
Τυχαία Θέματα
Ξεκινά,xekina