Προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός για την ανάπλαση του πρώην στρατοπέδου Παύλου Μελά

Την προκήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου: «Περιβαλλοντική αναβάθμιση και απόδοση σε κοινή χρήση του Μητροπολιτικού Πάρκου Παύλου Μελά» προϋπολογισμού δημοπράτησης 19.650.000,00 ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) ανακοινώνει η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Παύλου Μελά.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του ΕΣΗΔΗΣ.

Ως

ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 06/04/2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ.

Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί την 10/04/2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ.

Το έργο έχει ενταχθεί με τίτλο πράξης “Περιβαλλοντική αναβάθμιση και απόδοση σε κοινή χρήση του Μητροπολιτικού Πάρκου Παύλου Μελά” και Κωδικό ΟΠΣ 5037958 στο Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία» 2014-2020 στον Άξονα 06 «Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων» και συγχρηματοδοτείται κατά 80% (ΣΑ 2019ΕΠ00810123) από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και κατά 20% από ΠΔΕ. Προβλέπεται η δυνατότητα χορήγησης προκαταβολής.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Παύλου Μελά.

Μέχρι τις 6 Απριλίου θα έχουν κατατεθεί οι προσφορές από τις εργοληπτικές εταιρίες και μετά θα ξεκινήσουν οι εργασίες, τονίζει σε ανάρτησή του στο Facebook o αρχιτέκτονας που έχει αναλάβει το έργο, Πρόδρομος Νικηφορίδης.

«Η δημοπράτηση του Μητροπολιτικού Πάρκου Παύλου Μελά ΜΠΠΜ είναι γεγονός και ο δημόσιος χώρος και το πράσινο πέτυχαν μία μεγάλη νίκη. Μέχρι τις 6 Απριλίου θα έχουν κατατεθεί οι προσφορές από τις εργοληπτικές εταιρίες και μετά θα ξεκινήσουν οι εργασίες. Ένα τεράστιο ευχαριστώ στις γυναίκες και τους άνδρες που δούλεψαν για να αποκτήσει η Θεσσαλονίκη τον μεγαλύτερο χώρο πρασίνου στην ιστορία της. Όταν λέμε πράσινο εννοούμε πράσινο. Εμπιστοσύνη στην Δημοτική Αρχή του Δήμου Παύλου Μελά, στον Δήμαρχο Δημήτρη Δεμουρτζίδη, στους Ατιδημάρχους, πρώην και νυν, στον αγωνιστή Σάκης Λαζαρίδης (Sakis Lazaridis), στους Dimitrios George Lales και Sarantis Karvounidis, στους Δημοτικούς Συμβούλους και στις Υπηρεσίες του Δήμου. Με Paraskevi Kourti, Μίνα Παπαδιαμαντή, Maria Kourouxou, Tanya Polyrava, Thalia Grigoriadou, Bernard Cuomo, Sofia Bomporidou, Fania Persaki, ΜΑΘ ΑΕ, Chrisostomos Kalogirou, Paraskevi Tarani. Δεν μπορώ δυστυχώς να αναφέρω όσες και όσους συμμετείχαν σε μικρότερο βαθμό στο μεγάλο αυτό εγχείρημα αλλά η συμμετοχή τους ήταν καθοριστική. Το λογότυπο του πάρκου είναι έργο της An Nicoletta & Thanos Pappas. Και όταν μιλάμε για απόδοση του στρατοπέδου Παύλου Μελά στην κοινωνία της Θεσσαλονίκης ο νους μας πάει αμέσως στην συνεισφορά της Κατερίνα Νοτοπούλου», αναφέρει σε ανάρτησή του ο κ. Νικηφορίδης.

Keywords
Τυχαία Θέματα