Ενημερωτική εκδήλωση της ΠΞΜ, την ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ και τον ΣΕΠΒΕ για τα κουπόνια τεχνολογίας σε επιχειρήσεις της Κ. Μακεδονίας

Ενημερωτική εκδήλωση για τα κουπόνια τεχνολογίας για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις της Κεντρικής Μακεδονίας πραγματοποιήθηκε στην Τεχνόπολη Θεσσαλονίκης, από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, την ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ και το Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Πληροφορικής Βορείου Ελλάδος.

Στόχος της εκδήλωσης ήταν η παροχή οδηγιών και χρήσιμων διευκρινίσεων προκειμένου οι επιχειρήσεις να υποβάλλουν πλήρεις αιτήσεις συμμετοχής στη συγκεκριμένη δράση.

Οι αιτήσεις άρχισαν να υποβάλλονται από τις 4 Ιουνίου 2019 και μέχρι σήμερα το ενδιαφέρον των επιχειρήσεων για συμμετοχή στη δράση και απόκτηση κουπονιών τεχνολογίας είναι πολύ μεγάλο. Η καταληκτική προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι η αυριανή (Παρασκευή 5 Ιουλίου 2019, στις 15.00’) και δεν πρόκειται να δοθεί παράταση.

Η εκδήλωση συγκέντρωσε μεγάλο αριθμό ενδιαφερομένων, στα ερωτήματα των οποίων έδωσαν διευκρινίσεις τα στελέχη της ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ Νικόλαος Στράβας και Καλλίνα Τσελεκίδου, οι οποίοι ήταν και εισηγητές, όπως και ο Γενικός Διευθυντής της ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ Σπύρος Σκοτίδας.

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά μέσω του ΠΣΚΕ, www.ependyseis.gr.

Τα κουπόνια τεχνολογίας στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας έχουν συνολικό προϋπολογισμό 3.125.000 ευρώ. Πρόκειται για ευρωπαϊκούς πόρους και ο επιλέξιμος επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 5.000 έως 15.000 ευρώ και το ποσοστό της επιχορήγησης ανέρχεται στο 100% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού.

Keywords
Τυχαία Θέματα