Ρύθμιση για τους 81.715 δανειολήπτες του OEK

Με υπουργική απόφαση που αναμένεται να εκδοθεί έως το τέλος του μήνα, μπαίνουν οι βάσεις για να ξεκινήσει η ρύθμιση για τους 81.715 δανειολήπτες του πρώην Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ). Μια ρύθμιση η οποία αναμένεται να παρέχει έως και διαγραφή χρέους για κάποιες περιπτώσεις δανειοληπτών, ειδικά όσων έχουν οφειλή κάτω από 6.000 ευρώ έκαστος. Θα προβλέπεται επίσης διαγραφή τόκων κεφαλαίου και υπερημερίας.

Όσοι

δανειολήπτες, βρεθεί ότι έχουν αποπληρώσει το 60% του δανείου τους, απαλλάσσονται από την υποχρέωση να καταβάλλουν το υπόλοιπο 40% αυτού.

Οι δανειολήπτες που δεν εμπίπτουν σε καμία από τις παραπάνω περιπτώσεις, η ρύθμιση θα ορίζει ότι θα μπορούν να εξοφλήσουν την οφειλή τους, με επιμήκυνση δέκα ετών στην αποπληρωμή. Θα υπάρχει όμως ξεχωριστός όρος για εκπτώσεις στην αποπληρωμή και σε αυτή την περίπτωση, εάν ένα σημαντικό μέρος αυτού έχει καλυφθεί εντός πενταετίας ή οκταετίας, ανάλογα την περίπτωση.

Μέσω της ρύθμισης, εκτιμάται ότι θα ξεμπλοκάρει η αποπληρωμή των δανείων που έχουν προκαλέσει οφειλή που ανέρχεται στα 1,46 δισ. ευρώ. Μία οφειλή που επιβαρύνει τον ΟΑΕΔ, μιας και ο πρώην ΟΕΚ απορροφήθηκε από το συγκεκριμένο Οργανισμό.

Πιο αναλυτικά, όλες οι παρεμβάσεις που θα ενταχθούν στη ρύθμιση προς όφελος των δανειοληπτών είναι οι εξής:

1. Ρύθμιση για χρέος μικρότερο από 6.000 ευρώ

Οι δανειολήπτες για τους οποίους το συνολικό τους χρέος (άληκτο κεφάλαιο + ληξιπρόθεσμο κεφάλαιο + τόκοι υπερημερίας) είναι μικρότερο των 6.000 ευρώ, θεωρείται ότι έχουν αποπληρώσει το δάνειο τους. Το μέτρο αυτό αφορά περίπου 35.000 δανειολήπτες.

2. Διαγραφή τόκων κεφαλαίου-τόκων υπερημερίας-κεφαλαιοποιημένων τόκων

α) Διαγράφονται οι τόκοι κεφαλαίου-τόκοι υπερημερίας για όλους τους δανειολήπτες.
β) Οι τόκοι κεφαλαίου-τόκοι υπερημερίας που έχουν καταβληθεί από τους δανειολήπτες θα αφαιρεθούν από το αρχικό ποσό δανεισμού.
γ) Οι κεφαλαιοποιημένοι τόκοι διαγράφονται και το δάνειο επανέρχεται στο αρχικό ποσό δανεισμού.
3. Εκπτώσεις στο ποσό χορήγησης
α) Εφαρμόζεται έκπτωση 15% στο ποσό χορήγησης όλων των δανειοληπτών.
β) Εφαρμόζεται επιπρόσθετη έκπτωση 10% στο ποσό που προκύπτει από την παραπάνω μείωση για τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού. Σε αυτές ανήκουν οι τρίτεκνοι, οι συνταξιούχοι, οι περιπτώσεις χηρείας, οι μονογονεϊκές οικογένειες, τα ΑμΕΑ, οι σεισμόπληκτοι και οι πυρόπληκτοι.
γ) Εφαρμόζεται επιπρόσθετη έκπτωση 20% στο ποσό που προκύπτει από τη μείωση του 15% για τους πολύτεκνους.

4. Ρύθμιση 60% - 40%

Στις περιπτώσεις δανειοληπτών που έχουν καταβάλει ποσό που αντιστοιχεί ή υπερβαίνει το 60% του Τελικού Ποσού Δανείου που του αντιστοιχεί, το δάνειο θεωρείται εξοφληθέν και καμία απαίτηση δεν υφίσταται έναντι του δανειολήπτη.

Μετά την εφαρμογή των παραπάνω ρυθμίσεων περίπου 49.000 δανειολήπτες θεωρούνται ότι έχουν αποπληρώσει το δάνειο τους.

5. Επιμήκυνση του χρόνου αποπληρωμής

Η επιμήκυνση του χρόνου αποπληρωμής κατά δέκα έτη, σε συνδυασμό με τις παραπάνω ρυθμίσεις, μειώνει σημαντικά την μηνιαία δόση με άμεση θετική συνέπεια στην καθημερινότητα του δανειολήπτη. Έμμεση συνέπεια αποτελεί η μηνιαία αύξηση των εσόδων του Οργανισμού.

6. Μέτρα για τους άνεργους και τους έχοντες αδυναμία πληρωμής

Οι άνεργοι οφειλέτες δύνανται με αίτηση τους να ζητούν από τον ΟΑΕΔ την εξαίρεση τους από την υποχρέωση καταβολής της μηνιαίας δόσης τμηματικά για 6 μήνες και συνολικά για 3 έτη , χωρίς καμία σε βάρος τους συνέπεια και χωρίς ο χρόνος εξαίρεσης να προσμετράται στο χρόνο εξόφλησης.

7. Μέτρα γρήγορης αποπληρωμής

α) Εφόσον ο οφειλέτης καταβάλει το 60% του Τελικού Ποσού Δανείου, εντός πέντε ετών, δικαιούται μείωσης 40% στο τελικό ποσό του δανείου.
β) Εφόσον καταβάλει το 80% του Τελικού Ποσού Δανείου, εντός οχτώ ετών, δικαιούται μείωσης 20% στο τελικό ποσό του δανείου.
Ο δικαιούχος μπορεί οποτεδήποτε να κάνει χρήση του δικαιώματος γρήγορης αποπληρωμής και των αντιστοίχων απομειώσεων.

8. Ρύθμιση ελάχιστης μηνιαίας δόσης

Δανειολήπτες οι οποίοι έχουν ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 25.000 ευρώ και συνολικό χρέος έως 26.000 ευρώ, μπορούν να καταβάλλουν έως το 10% του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος σε 12 ισόποσες μηνιαίες δόσεις. Επίσης, για οικογενειακό εισόδημα έως 35.000 ευρώ και συνολικό χρέος μεγαλύτερο των 26.000 ευρώ μπορούν να καταβάλουν έως το 10% του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος σε 12 ισόποσες μηνιαίες δόσεις.

Keywords
Τυχαία Θέματα