Προϋπολογισμός 2018: Αυξήσεις φόρων 951 εκατ. ευρώ και περικοπές δαπανών άνω των 2,1 δισ. ευρώ

Από πού θα προκύψουν οι πρόσθετες εξοικονομήσεις συνολικού ύψους άνω των 3 δισ. ευρώ για να προκύψει πλεόνασμα-μαμούθ 3,82% του ΑΕΠ!

Ρυθμό ανάπτυξης 1,6% για το 2017 και 2,5% για το 2018, μείωση της ανεργίας κάτω από το 20% ήδη από το 2017 και περαιτέρω πτώση της στο 18,4% το 2018, αύξηση των φορολογικών εσόδων κατά 951 εκατ. ευρώ, μείωση των δημοσίων δαπανών κατά 2,077 δισ. ευρώ και σημαντική αύξηση του πρωτογενούς πλεονάσματος της γενικής κυβέρνησης από το 2,44% του ΑΕΠ φέτος στο 3,82% του ΑΕΠ

το 2018 προβλέπει ο κρατικός προϋπολογισμός του επομένου έτους τον οποίο κατέθεσε στη Βουλή ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Γ. Χουλιαράκης.

Σύμφωνα με τα όσα ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονομικών, κατά το τρέχον έτος προβλέπεται η πραγματοποίηση δαπάνης συνολικού ύψους 1,4 δις. ευρώ ή 0,78% του ΑΕΠ για την καταβολή κοινωνικού μερίσματος, την επιστροφή των παράνομα επιβληθεισών κρατήσεων υπέρ υγειονομικής περίθαλψης στους συνταξιούχους και την εξόφληση των Υπηρεσιών Κοινής Ωφελείας στη ΔΕΗ. Όπως επισημαίνεται, σημαντικός παράγοντας της υπέρβασης του στόχου 1,75% του ΑΕΠ για το πρωτογενές πλεόνασμα της γενικής κυβέρνησης το 2017 ήταν το καλύτερο του αναμενόμενου οικονομικό αποτέλεσμα των ασφαλιστικών ταμείων, τόσο από την πλευρά των εσόδων όσο και από την πλευρά των δαπανών, καθώς και η αποτελεσματική διαχείριση των δαπανών του τακτικού προϋπολογισμού.

Όπως τονίζει εξάλλου το υπουργείο Οικονομικών, «ο προϋπολογισμός του 2018 είναι ο τελευταίος που κατατίθεται στο πλαίσιο του προγράμματος μακροοικονομικής προσαρμογής και σηματοδοτεί την είσοδο της χώρας σε μία νέα περίοδο οικονομικής σταθερότητας. Όπως προβλέπει το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-21, στα έτη που ακολουθούν, έχει εξασφαλιστεί ο αναγκαίος δημοσιονομικός χώρος ώστε να διευρυνθούν οι παρεμβάσεις ενίσχυσης της κοινωνικής προστασίας και να υλοποιηθούν οι σημαντικές μειώσεις φορολογικών συντελεστών νοικοκυριών και επιχειρήσεων».

Από τα μεγέθη του νέου κρατικού προϋπολογισμού, προκύπτει πάντως ότι το 2018 η αύξηση των εσόδων αναμένεται να προέλθει κυρίως από την εφαρμογή νέων φοροεισπρακτικών μέτρων τα οποία προβλέπουν περικοπές φοροαπαλλαγών και εκπτώσεων φόρου, αυξήσεις συντελεστών ΦΠΑ σε νησιά του Αιγαίου, επιβολή φόρων στα εισοδήματα από περιστασιακές μισθώσεις κατοικιών και στην υπεραξία από μεταβιβάσεις ακινήτων, αυστηρότερες προϋποθέσεις παραμονής στη ρύθμιση των 100 δόσεων, επιβολή φόρου διαμονής στα τουριστικά καταλύματα και περαιτέρω αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών για τους ελεύθερους επαγγελματίες μέσω του υπολογισμού των εισφορών επί του αθροίσματος φορολογητέου εισοδήματος και καταβληθέντος εντός του 2017 εισφορών!

Η μείωση των δαπανών προβλέπεται να προκύψει από περικοπές σε επιδόματα και κοινωνικές παροχές, όπως το ΕΚΑΣ, τα επιδόματα τριτέκνων και πολυτέκνων, καθώς επίσης και από περιστολή δαπανών ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

Σύμφωνα, ειδικότερα, με νομοθετικές ρυθμίσεις που έχουν ήδη ψηφιστεί και έχουν ενσωματωθεί στις προβλέψεις του νέου κρατικού προϋπολογισμού, από την 1η-1-2018 θα τεθούν σε ισχύ τα ακόλουθα νέα δημοσιονομικά μέτρα:

1) Κατάργηση της έκπτωσης ποσοστού 1,5% κατά την παρακράτηση φόρου εισοδήματος επί των μισθών και των συντάξεων. Αποτέλεσμα της εφαρμογής της διάταξης αυτής θα είναι η αύξηση των μηνιαίων κρατήσεων φόρου εισοδήματος επί των μισθών και των συντάξεων από την 1η Ιανουαρίου του επομένου έτους.

2) Κατάργηση της διάταξης που προβλέπει έκπτωση, από τον φόρο εισοδήματος κάθε φυσικού προσώπου, του 10% του ποσού των δαπανών του για ιατρική, φαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη, εφόσον οι δαπάνες αυτές υπερβαίνουν συνολικά το 5% του ετησίου ατομικού εισοδήματός του. Συνέπεια της κατάργησης της διάταξης αυτής θα είναι η περαιτέρω φορολογική επιβάρυνση των φυσικών προσώπων το 2018 όταν θα γίνει η εκκαθάριση των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος για το 2017.

3) Επιβολή φόρου υπεραξίας στις πωλήσεις ακινήτων. Η περίοδος αναστολής της εφαρμογής του φόρου υπεραξίας ακινήτων λήγει την 31η-12-2017. Το πιο πιθανό, πλέον, είναι ο φόρος υπεραξίας ακινήτων να τεθεί σε ισχύ από την 1η-1-2018. Έτσι, από την 1η-1-2018 θα επιβάλλεται φόρος υπεραξίας με συντελεστή 15% στο κέρδος που προκύπτει ανάμεσα στην τιμή κτήσης και την τιμή πώλησης κάθε ακινήτου. Ο φόρος θα επιβαρύνει τον πωλητή του ακινήτου, ενώ ο αγοραστής θα εξακολουθεί να επιβαρύνεται με φόρο μεταβίβασης 3% επί της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου.

Εφόσον ο φορολογούμενος έχει διακρατήσει το ακίνητο που πωλεί για πέντε τουλάχιστον έτη από τη στιγμή της απόκτησής του η υπεραξία θα είναι αφορολόγητη μέχρι το ποσό των 25.000 ευρώ.

Όσοι μεταβιβάζουν ακίνητα τα οποία έχουν στην κατοχή τους πριν από το 1995 θα απαλλάσσονται από το φόρο υπεραξίας.

4) Eπιβολή φόρου επί των εισοδημάτων από περιστασιακές και βραχυπρόθεσμες μισθώσεις ακίνητης περιουσίας, οι οποίες συνήθως εξυπηρετούνται μέσω της διεθνούς διαδικτυακής πλατφόρμας Airbnb. Ειδικότερα, στο ετήσιο εισόδημα από τη βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων που αποκτά από φέτος κάθε φυσικό πρόσωπο θα επιβληθεί το 2018 φόρος εισοδήματος με βάση την κλίμακα φορολογίας των ενοικίων, δηλαδή με συντελεστές 15% από το πρώτο ευρώ μέχρι τα 12.000 ευρώ του ετησίου εισοδήματος, 35% στο τμήμα του ετησίου εισοδήματος από τα 12.001 έως τα 35.000 ευρώ και 45% στο τμήμα του ετησίου εισοδήματος πάνω από τα 35.000 ευρώ, εφόσον τα ακίνητα εκμισθώνονται επιπλωμένα χωρίς την παροχή οιασδήποτε υπηρεσίας πλην της παροχής κλινοσκεπασμάτων.

5) Επιβολή φόρου διαμονής στα ξενοδοχεία και τα ενοικιαζόμενα δωμάτια-διαμερίσματα. Ο φόρος διαμονής θα ανέρχεται σε:

-0,5 ευρώ ανά ημερήσια χρήση δωματίου για ξενοδοχεία 1-2 αστέρων,

-1,5 ευρώ ανά ημερήσια χρήση δωματίου για ξενοδοχεία 3 αστέρων,

-3 ευρώ ανά ημερήσια χρήση δωματίου για ξενοδοχεία 4 αστέρων,

-4 ευρώ ανά ημερήσια χρήση δωματίου για ξενοδοχεία 5 αστέρων,

-0,50 ευρώ ανά ημερήσια χρήση για τα ενοικιαζόμενα δωμάτια-διαμερίσματα.

6) Αύξηση των συντελεστών ΦΠΑ σε 32 νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου και της Δωδεκανήσου. Από την 1η-1-2018, στα νησιά των νομών Λέσβου, Χίου, Σάμου και Δωδεκανήσου (πλην Ρόδου και Καρπάθου, όπου ήδη οι μειωμένοι συντελεστές ΦΠΑ έχουν καταργηθεί), οι συντελεστές ΦΠΑ θα αυξηθούν από τα επίπεδα του 5%, του 9% και του 17%, στο 6%, στο 13% και στο 24%.

7) Κατάργηση του μειωμένου κατά 50% συντελεστή Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) έναντι του ισχύοντος κανονικού συντελεστή που εφαρμόζεται στην περιοχή Δωδεκανήσου για την αιθυλική αλκοόλη που περιέχεται στα αλκοολούχα ποτά ή άλλα αλκοολούχα προϊόντα, τα οποία αποκτώνται από τα άλλα Κράτη Μέλη της Κοινότητας, αποστέλλονται από φορολογική αποθήκη της λοιπής Ελλάδος ή εισάγονται στην περιοχή αυτή από τρίτες χώρες.

8) Απώλεια της ρύθμισης των 100 δόσεων από την 1η μέρα που μια νέα οφειλή προς το Δημόσιο θα γίνεται ληξιπρόθεσμη. Από την 1η-1-2018 η ρύθμιση του ν. 4321/2015 για την τμηματική εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο έως και σε 100 δόσεις» θα χάνεται εφόσον ο οφειλέτης δεν εξοφλεί τις νέες, μετά την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση, οφειλές του, εντός της νόμιμης προθεσμίας καταβολής τους. Αν, δηλαδή, ο οφειλέτης καθυστερήσει έστω και μία μέρα την πληρωμή ενός νέου χρέους προς το Δημόσιο, θα χάνει αυτόματα τη ρύθμιση των «100 δόσεων».

9) Περικοπή κατά 50% των επιδομάτων θέρμανσης. Από το 2018 θα επέλθει και επανασχεδιασμός του επιδόματος θέρμανσης, με τη θέσπιση πιο αυστηρών εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων και με την επιβολή μειώσεων και στο ύψος του επιδόματος ανά λίτρο αγοραζόμενου πετρελαίου θέρμανσης, ώστε το επίδομα αυτό να το λαμβάνουν πολύ λιγότερα νοικοκυριά και σε χαμηλότερο ύψος.

10) Κατάργηση της φοροαπαλλαγής των βουλευτών και των δικαστικών λειτουργών. Από το νέο έτος καταργείται η έκπτωση από το φορολογητέο ποσό της βουλευτικής αποζημίωσης και των συνολικών αποδοχών των δικαστικών λειτουργών ποσού ίσου με το 25% του ακαθάριστου ποσού αυτών ως τεκμαρτού ποσού για την κάλυψη των δαπανών άσκησης του βουλευτικού και του δικαστικού λειτουργήματος.

11) Καταργήσεις κοινωνικών επιδομάτων και αναδιανομή των κονδυλίων για την περαιτέρω ενίσχυση των δικαιούχων του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης. Πιο συγκεκριμένα, θα καταργηθούν το επίδομα απροστάτευτων τέκνων και τα επιδόματα φτώχειας και φυσικών καταστροφών.

12) Κατάργηση του ΕΚΑΣ για χιλιάδες χαμηλοσυνταξιούχους. Θα τεθούν σε ισχύ περαιτέρω αλλαγές στα κριτήρια χορήγησης του ΕΚΑΣ μέσω της οποίας δεκάδες χιλιάδες συνταξιούχοι θα στερηθούν ακόμη και 1.400 ευρώ τον χρόνο.

13) Περικοπές στα επιδόματα τριτέκνων και πολυτέκνων οικογενειών για ανακατανομή πόρων υπέρ των οικογενειών με 1-2 παιδιά. Προβλέπεται μείωση των εισοδηματικών ορίων για τη χορήγηση των συγκεκριμένων επιδομάτων ώστε να εξοικονομηθούν πόροι για τη χορήγηση μεγαλύτερων επιδομάτων σε οικογένειες με 1-2 παιδιά

14) Περαιτέρω αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών για τους ελεύθερους επαγγελματίες μέσω του υπολογισμού των εισφορών επί του αθροίσματος φορολογητέου εισοδήματος και καταβληθέντος εντός του 2017 εισφορών! Από 1/1/2018 οι εισφορές θα υπολογίζονται επί του συνολικού καθαρού φορολογητέου εισοδήματος προηγούμενου έτους κάθε επιχείρησης-επαγγελματία, προσαυξημένου με τις ασφαλιστικές εισφορές που έχουν καταβληθεί κατά τη διάρκεια του 2017. Το 2018 θα είναι μεταβατικό καθεστώς, καθώς αντί για το 100% των ασφαλιστικών εισφορών του 2017, θα προστεθεί στα καθαρά φορολογητέα εισοδήματα το 80%.

15) Αυστηρή εφαρμογή των θεσμών του rebate για την δαπάνη φαρμάκου και του claw back για τα ιδιωτικά θεραπευτήρια και διαγωνιστικά κέντρα.

ΟΙ ΒΑΣΙΚΟΤΕΡΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ 2018

Βασικά μεγέθη της Ελληνικής οικονομίας

(% ετήσιες μεταβολές, σταθερές τιμές)

2016

2017**

2018**

Πραγματικό ΑΕΠ

-0,2

1,6

2,5

Ιδιωτική κατανάλωση

0,0

0,9

1,2

Δημόσια κατανάλωση

-1,5

0,9

0,2

Ακαθάριστος σχηματισμός παγίου κεφαλαίου

1,6

5,1

11,4

Εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών

-1,8

6,9

4,6

Εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών

0,3

6,0

3,8

Αποπληθωριστής ΑΕΠ

-1,0

0,9

0,9

Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή

0,0

1,2

0,8

Απασχόληση*

0,5

1,9

1,7

Ποσοστό ανεργίας*

21,7

19,9

18,4

Ποσοστό ανεργίας (Έρευνα Εργατικού Δυναμικού)

23,5

21,7

20,2

* Σε εθνικολογιστική βάση

** Εκτιμήσεις/Προβλέψεις

Ισοζύγιο Γενικής Κυβέρνησης σύμφωνα με τη μεθοδολογία European System of Accounts (ESA)

(σε εκατ. ευρώ)

2016

2017

2018

Πραγμ/σεις1

Εκτίμηση

ΜΠΔΣ

Εκτίμηση

Πρόβλεψη

ΜΠΔΣ

Πρόβλεψη

Ι. Έσοδα (1+2)

53.125

55.281

52.142

55.008

54.244

1. Καθαρά έσοδα τακτικού προϋπολογισμού (α+β-γ-γ1+δ+ε)

48.954

51.664

48.715

51.273

50.509

α. Τακτικά έσοδα (1+2+3+4)

52.334

52.730

52.055

52.938

52.429

1. Άμεσοι φόροι

21.839

21.525

20.288

21.453

20.766

2.Έμμεσοι φόροι

25.680

26.718

26.917

27.502

27.390

3. Απολήψεις από ΕΕ

415

508

510

321

331

4. Μη φορολογικά έσοδα

4.400

3.979

4.340

3.662

3.942

β. Μη τακτικά έσοδα

429

306

350

283

304

γ. Επιστροφές φόρων

3.263

3.324

5.577

3.383

3.648

γ1.Επιστροφές φόρων από ειδική πίστωση

1.026

0

0

0

0

δ. Έσοδα αποκρατικοποιήσεων

106

1.607

1.542

1.121

1.110

ε. Μεταφορά εσόδων από ANFA

375

345

345

314

314

2. Έσοδα ΠΔΕ (α+β)

4.172

3.617

3.427

3.735

3.735

α. Εισροές από ΕΕ

3.861

3.437

3.177

3.555

3.555

β. Ίδια έσοδα

311

180

250

180

180

ΙΙ. Δαπάνες Κρατικού Προϋπολογισμού (1+2)

59.774

56.594

57.265

56.104

55.188

1. Δαπάνες Τακτικού Προϋπολογισμού (α+β)

53.490

49.844

50.515

49.354

48.438

α. Πρωτογενείς δαπάνες (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)

47.913

44.194

44.514

43.454

43.238

1. Μισθοί και συντάξεις

18.065

12.366

12.217

12.540

12.660

2. Ασφάλιση, Περίθαλψη και Κοινωνική Προστασία

15.638

20.268

21.037

19.649

19.438

3. Λειτουργικές και άλλες δαπάνες

5.297

5.704

6.173

5.295

5.333

4. Αποδόσεις προς τρίτους

3.236

3.119

3.108

3.395

3.262

5. Αποθεματικό

0

1.000

346

1.000

1.000

6. Δαπάνες ανάληψης δανείων από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης (ΕΜΣ) και παράλληλες δαπάνες δημοσίου χρέους

65

75

75

20

65

7. Δαπάνες ανάληψης χρεών φορέων Γενικής Κυβέρνησης

553

193

193

0

0

8. Εγγυήσεις για φορείς εντός Γενικής Κυβέρνησης (σε ακαθάριστη βάση)

1.619

855

855

927

927

9. Εγγυήσεις για φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης

32

140

35

118

43

10. Δαπάνες εξοπλιστικών προγραμμάτων

584

475

475

510

510

11. Χρηματοδοτήσεις για πληρωμές υποχρεώσεων προηγούμενων οικονομικών ετών (ΠΟΕ)

2.824

0

0

β. Τόκοι

5.577

5.650

6.000

5.900

5.200

2. ΠΔΕ (α+β)

6.284

6.750

6.750

6.750

6.750

α. Συγχρηματοδοτούμενο σκέλος

5.474

5.750

5.750

5.750

5.750

β. Εθνικό σκέλος

810

1.000

1.000

1.000

1.000

ΙΙΙ. Ταμειακό Ισοζύγιο Κρατικού Προϋπολογισμού (Ι - ΙΙ)

-6.649

-1.313

-5.123

-1.096

-943

% ΑΕΠ

-3,8%

-0,7%

-2,9%

-0,6%

-0,5%

ΙΙΙ.α. Ταμειακό Πρωτογενές αποτέλεσμα Κρατικού Προϋπολογισμού (ΙΙΙ + II.1β)

-1.071

4.337

877

4.804

4.257

% ΑΕΠ

-0,6%

2,4%

0,5%

2,6%

2,3%

ΙV. Εθνικολογιστικές προσαρμογές κεντρικής διοίκησης (1+2)

-371

-2.657

-21

-780

-2.286

1. Εθνικολογιστικές προσαρμογές – Έσοδα

-1.350

-1.996

139

-348

-428

Επιστροφές Φορολογικών εσόδων

13

0

1.747

0

0

Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ)

-341

-382

-41

0

-279

Φορολογικά έσοδα

-165

-19

-40

30

56

Διαφορά ταμειακών - δεδουλευμένων από σχήμα στήριξης Τραπεζών

104

0

0

0

0

Διαφορά απαιτήσεων εισπράξεων από ΕΕ

156

-98

152

44

16

Προκαταβολές από ΕΕ

-1.104

-20

-79

-15

13

Άλλες προσαρμογές

-115

-117

-127

0

-6

Έσοδα αποκρατικοποιήσεων

102

-1.361

-1.309

-407

-522

Μεταβολή υπολοίπου λογαριασμών Θησαυροφυλακίου σε σχέση με την 31/12 του προηγούμενου έτους5

0

0

-164

0

294

2. Εθνικολογιστικές προσαρμογές - Δαπάνες

979

-661

-160

-433

-1.858

Εξοπλιστικά προγράμματα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (διαφορά φυσικών παραλαβών – πληρωμών)

300

-404

-357

207

204

Διαφορά απλήρωτων οφειλών Κράτους σε σχέση με την 31/12 του προηγούμενου έτους

502

20

0

20

0

Εξοικονόμηση από αναδιάρθρωση προσωπικού λόγω αναγκαστικών αποχωρήσεων

0

8

8

24

24

Ατακτοποίητες προκαταβολές

17

0

0

0

0

Υπόλοιπο λογαριασμών εκτός προϋπολογισμού

35

0

0

0

0

Δεδουλευμένοι τόκοι (διαφορά δεδουλευμένων – ταμειακών τόκων)

-731

-900

-500

-1.100

-2.100

Μεταβολή υπολοίπου λογαριασμών Θησαυροφυλακίου σε σχέση με την 31/12 του προηγούμενου έτους5

944

-170

0

300

0

ΕΛΕΓΕΠ4

-223

94

0

115

0

Συμμετοχή σε αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου (κεφαλαιακές μεταβιβάσεις)

-21

-20

-10

-10

-10

Προσαρμογή στο έλλειμμα εγγυημένων δανείων (ΟΔΙΕ)

53

0

0

0

0

Αναδρομικά δικαστικών 2003-2007

0

13

7

0

6

Αναδρομικά δικαστικών και ενστόλων 2012-2014

148

149

149

5

5

Λοιπές προσαρμογές

27

0

0

0

0

Παραχωρήσεις αυτοκινητοδρόμων

0

470

464

0

6

Συνεισφορά προς την ΕΕ για τη διαχείριση προσφυγικών ροών

0

11

11

6

6

Συνεισφορά προς την ΕΕ λόγω αναθεώρησης βάσεων

-72

68

68

0

0

Έσοδα Κρατικού Προϋπολογισμού κατά ESA (Ι + IV.1)

51.775

53.285

52.281

54.661

53.817

Δαπάνες Κρατικού Προϋπολογισμού κατά ESA (IΙ - IV.2)

58.795

57.255

57.425

56.537

57.046

V. Πρωτογενές αποτέλεσμα Κρατικού Προϋπολογισμού κατά ESA

-711

2.580

1.356

5.124

4.071

% ΑΕΠ

-0,4%

1,4%

0,8%

2,7%

2,2%

V.α. Ισοζύγιο Κρατικού Προϋπολογισμού κατά ESA (III + IV)

-7.020

-3.970

-5.144

-1.876

-3.229

% ΑΕΠ

-4,0%

-2,2%

-2,9%

-1,0%

-1,7%

Ισοζύγιο Νομικών Προσώπων κατά ESA

1.798

1.634

1.798

1.284

1.318

Τροποποιημένο ταμειακό αποτέλεσμα

1.798

1.625

1.809

1.284

1.312

Εθνικολογιστικές προσαρμογές

0

9

-11

0

6

Τόκοι

97

141

135

134

131

Έκτακτες δαπάνες (εκτός προγράμματος αξιολόγησης)

-338

0

0

0

0

Πρωτογενές αποτέλεσμα Νομικών Προσώπων κατά ESA

1.895

1.775

1.933

1.418

1.449

Ισοζύγιο επαναταξινομημένων ΔΕΚΟ κατά ESA 4

2.158

368

530

855

766

Τροποποιημένο ταμειακό αποτέλεσμα

2.158

368

530

855

766

Εθνικολογιστικές προσαρμογές

0

0

0

0

0

Τόκοι

363

395

414

364

381

Πρωτογενές αποτέλεσμα ΔΕΚΟ κατά ESA

2.521

763

944

1.219

1.147

Ισοζύγιο Νοσοκομείων – ΠΕΔΥ κατά ESA 6

1.403

508

475

138

144

Τροποποιημένο ταμειακό αποτέλεσμα

685

161

241

37

-64

Εθνικολογιστικές προσαρμογές

718

348

235

101

208

Τόκοι

0

0

0

0

0

Πρωτογενές αποτέλεσμα Νοσοκομείων - ΠΕΔΥ κατά ESA

1.403

508

475

138

144

VI. Ισοζύγιο Κεντρικής Κυβέρνησης κατά ESA

-1.661

-1.459

-2.341

401

-1.001

Ισοζύγιο ΟΤΑ κατά ESA

556

200

171

398

342

Τροποποιημένο ταμειακό αποτέλεσμα2

566

276

214

454

367

Εθνικολογιστικές προσαρμογές

-11

-77

-44

-56

-25

Τόκοι

71

71

58

71

58

Πρωτογενές αποτέλεσμα ΟΤΑ κατά ESA

627

271

229

469

401

Ισοζύγιο ΟKΑ (εκτός Νοσοκομείων) κατά ESA3

1.895

-941

1.085

175

1.785

Τροποποιημένο ταμειακό αποτέλεσμα

933

-1.314

1.341

-72

1.559

Εθνικολογιστικές προσαρμογές

962

373

-256

247

226

Τόκοι

3

3

4

3

4

Πρωτογενές αποτέλεσμα ΟΚΑ κατά ESA

1.898

-938

1.089

128

1.789

VII. Ισοζύγιο Γενικής Κυβέρνησης κατά ESA

790

-2.201

-1.086

974

1.126

% ΑΕΠ

0,5%

-1,2%

-0,6%

0,5%

0,6%

Ενοποιημένοι Τόκοι Γενικής Κυβέρνησης

5.651

6.015

5.768

6.445

6.590

% ΑΕΠ

3,2%

3,3%

3,2%

3,4%

3,6%

VIII. Πρωτογενές αποτέλεσμα Γενικής Κυβέρνησης κατά ESA

6.441

3.814

4.683

7.420

7.716

% ΑΕΠ

3,7%

2,1%

2,6%

4,0%

4,2%

ΑΕΠ

174.199

181.204

178.579

187.745

184.691

1 Στοιχεία σύμφωνα με τα στοιχεία της Διαδικασίας Υπερβολικού Ελλείμματος (ΔΥΕ) Οκτωβρίου 2017 της ΕΛΣΤΑΤ.

2 Το τροποποιημένο ταμειακό αποτέλεσμα των νομικών προσώπων των ΟΤΑ περιλαμβάνεται στη γραμμή Τροποποιημένο Ταμειακό Αποτέλεσμα των ΟΤΑ για όλα τα έτη.

3 Ενσωματωμένες στο ισοζύγιο των ΟΚΑ είναι οι οροφές της φαρμακευτικής δαπάνης του ΕΟΠΥΥ ύψους 2.003 εκατ. ευρώ για το 2017 και 2.001 εκατ. ευρώ για το 2018. Επίσης, ενσωματωμένες στο ισοζύγιο των ΟΚΑ είναι οι οροφές των δαπανών για παροχές ασθενείας του ΕΟΠΥΥ ύψους 1.525 εκατ. ευρώ για το 2017 και 1.462,5 εκατ. ευρώ για το 2018.

4 Η προσαρμογή του Ειδικού Λογαριασμού Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων (ΕΛΕΓΕΠ) ύψους +89 εκατ. ευρώ για το 2017 και -51 εκατ. ευρώ για το 2018 έχει ενσωματωθεί στο ισοζύγιο των ΔΕΚΟ, έναντι των πραγματοποιήσεων έτους 2016 και των στόχων του ΜΠΔΣ για τα έτη 2017 και 2018 που περιλαμβανόταν στις εθνικολογιστικές προσαρμογές των δαπανών του Κρατικού Προϋπολογισμού.

5 Η μεταβολή του υπολοίπου λογαριασμών Θησαυροφυλακίου σε σχέση με την 31/12 του προηγούμενου έτους εμφανίζεται στις εθνικολογιστικές προσαρμογές των εσόδων της Κεντρικής Διοίκησης, έναντι των πραγματοποιήσεων έτους 2016 και των στόχων του ΜΠΔΣ για τα έτη 2017 και 2018 που περιλαμβανόταν στις εθνικολογιστικές προσαρμογές των δαπανών της Κεντρικής Διοίκησης.

6 Ενσωματωμένη στο ισοζύγιο Νοσοκομείων – ΠΕΔΥ είναι η οροφή της φαρμακευτικής δαπάνης ύψους 492,1 εκατ. ευρώ για το 2017 και 474,2 εκατ. ευρώ για το 2018.

Πρωτογενές αποτέλεσμα Γενικής Κυβέρνησης

σύμφωνα με τη μεθοδολογία της Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης

(σε εκατ. ευρώ)

2016

2017

2018

Πραγματ/σεις

Εκτίμηση

ΜΠΔΣ

Εκτίμηση

Πρόβλεψη

ΜΠΔΣ

Πρόβλεψη

1.

Πρωτογενές αποτέλεσμα Γενικής Κυβέρνησης σύμφωνα με τη μεθοδολογία ESA (μεταφορά από πίνακα 3.2)

6.441

3.814

4.683

7.420

7.716

Προσαρμογές Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης

118

-369

-322

-795

-665

Μεταφορά εσόδων από ANFA και SMP (σε δεδουλευμένη βάση)

-375

-345

-345

-314

-314

Επιστροφές εσόδων

847

0

0

0

0

Προσαρμογή για το πρόγραμμα στήριξης των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων

-338

0

-14

0

0

Έσοδα αποκρατικοποιήσεων

-26

-52

-39

-507

-380

Δαπάνες μεταναστευτικών ροών μη αντικριζόμενες

10

28

75

26

29

2.

Πρωτογενές αποτέλεσμα Γενικής Κυβέρνησης σύμφωνα με τη μεθοδολογία της Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης

6.560

3.445

4.360

6.625

7.051

% ΑΕΠ

3,77%

1,90%

2,44%

3,53%

3,82%

3.

Στόχος Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης

871

3.171

3.125

6.571

6.464

% ΑΕΠ

0,50%

1,75%

1,75%

3,50%

3,50%

4.

Δημοσιονομικό Πλεόνασμα (+) ή Κενό (-) Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης

5.689

274

1.235

54

587

% ΑΕΠ

3,27%

0,15%

0,69%

0,03%

0,32%

ΑΕΠ

174.199

181.204

178.579

187.745

184.691

Keywords
προυπολογισμος, ευρω, πετρελαιο θερμανσης, αεπ, βουλη, δις, δεη, νέα, εκπτωσεις, ΦΠΑ, επιδοματα, ισχύ, οφειλή, πετρελαιο, επιδομα, european, system, πδε, εμσ, αναδιαρθρωση, esa, iii, ΔΕΚΟ, ΟΤΑ, οκα, vii, viii, ελστατ, εοπυυ, τραπεζες, αυξηση φπα, φορολογικη δηλωση 2011, εκκαθαριση φορολογικης δηλωσης 2011, τελος ακινητης περιουσιας, τραπεζα της ανατολης, εισφορα αλληλεγγυης, κυβερνηση εθνικης ενοτητας, οφειλετες δημοσιου, μειωση μισθων, η ημέρα της γης, βασεις 2012, επιδομα θερμανσης, αλλαγη ωρας 2012, ογα επιδοματα, ημερομήνια, χωρες, αεπ, ακινητα, ελστατ, ενοικιαζομενα δωματια, ημερησια, ιατρικη, νησια, ξενοδοχεια, οκα, πδε, περιοδος, πλαισιο, προγραμμα, υπουργειο οικονομικων, υψος, αυξηση, απωλεια, γινει, γινεται, δημοσιο, δις, δωματια, εκκαθαριση, ετη, ετων, ετος, ιδια, κλιμακα, λιτρο, μαμουθ, μεσοπροθεσμο, μειωση, εξοφληση, παιδια, ποτα, προγραμματα, πωλησεις, ρυθμισεις, ρυθμιση, συγκεκριμενα, τιμη, τμημα, ισχύ, φυσικο, φορολογικη, οφειλή, εφαρμογη, esa, εθνικο, υπουργειο, system, european
Τυχαία Θέματα